Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

Apie posėdžius

  KOMITETAS SIŪLO PADIDINTI KAI KURIŲ TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ FINANSAVIMĄ (2004 10 19)
  KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMO TARPTAUTINĖSE OPERACIJOSE PRATĘSIMUI (2004 09 20)
  APTARTOS KOVOS SU KONTRABANDA STIPRINIMO PRIEMONĖS (2004 07 07)
   KOMITETAS SVARSTĖ GALIMYBĘ SUTRUMPINTI TARNAVIMO KARIUOMENĖJE LAIKĄ (2004 06 09)
  KOMITETAS SIŪLO PADIDINTI TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ FINANSAVIMĄ (2004 06 08)
  KOMITETO DELEGACIJA IŠVYKO VIZITO Į KIJEVĄ (2004 05 24)
  Komitetas svarstė STT 2003 m. veiklos ataskaitą (2004 05 17)
  KOMITETAS SVARTĖ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS 2003 M. VEIKLOS ATASKAITĄ (2004 05 17)
  Komitetas pritarė Ginklų fondo 2003 metų veiklos ataskaitai (2004 05 13)
  Komitetas pritarė Vadovybės apsaugos departamento 2003 m. veiklos ataskaitai (2004 05 13)
  Komitetas aptarė valstybės sienos apsaugos organizavimą ir kontrolę (2004 05 13)
  KOMITETAS PRITARĖ KAM 2003 M. VEIKLOS ATASKAITAI (2004 05 05)
  KOMITETAS SVARSTĖ BENDROJO PAGALBOS CENTRO ĮSTATYMĄ (2004 05 03)
  KOMITETAS PRIĖMĖ SPRENDIMĄ DĖL PROKURATŪROS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 2004 METŲ PRIORITETŲ (2004 05 03)
  KOMITETAS PRITARĖ TARPTAUTINIŲ SUTARČIŲ RATIFIKAVIMUI (2004 05 03)
  KOMITETAS TOBULINS STRATEGINIŲ PREKIŲ EKSPORTO, IMPORTO IR TRANZITO KONTROLĖS ĮSTATYMO PROJEKTĄ (2004 04 26)
  KOMITETAS PRITARĖ ŠAULIŲ SĄJUNGOS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (2004 04 22)
   KOMITETE APSVARSTYTA VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2003 M. VEIKLOS ATASKAITA (2004 04 21)
  KOMITETAS ĮVERTINO VSAT VEIKLOS PERSPEKTYVAS (2004 04 14)
  KOMITETAS PRITARĖ ŠAULIŲ SĄJUNGOS 2003 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI (2004 04 07)
  KOMITETAS SVARSTĖ NAUJAS GYNYBOS ATAŠĖ KANDIDATŪRAS (2004 03 22)
  KOMITETAS APTARĖ GALIMAS GRĖSMES ŠALIES SAUGUMUI (2004 03 17)
  KOMITETAS SVARTĖ STT INFORMACIJĄ DĖL GALIMO ŽEMĖS SKLYPŲ GROBSTYMO (2004 03 17)
  KOMITETAS PRITARĖ ŠIAURĖS ATLANTO SUTARTIES RATIFIKAVIMUI (2004 03 08)
  Komitetas siūlo griežtinti pirotechninių priemonių prekybą ir naudojimą (2004 02 18)
  Komitetas pritarė Seimo narių pasiūlymams, kurie turėtų apspręsti vidaus tarnybos pulkų likimą (2004 02 18)
  Komitetas pritarė patobulintai Narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos programai (2004 02 18)
  Komitetas siūlo nebraukti Šiaulių oro uosto iš strateginių įmonių sąrašo (2004 01 21)
  Komitetas siūlo per daug neišplėsti policijos rėmėjų teisių ir galių (2003 12 03)
  KOMITETE BAIGTA TOBULINTI VIENĄ SVARBIAUSIŲ ŠALIES ĮSTATYMŲ (2003 11 26)
  KOMITETAS PRITARĖ KOVOS SU TERORIZMU KONVENCIJOS RATIFIKAVIMUI (2003 11 26)
  KOMITETAS TOBULINA VIENĄ PAMATINIŲ ŠALIES ĮSTATYMŲ (2003 11 19)
  Komitetas siūlo didinti kovos su nusikalstamumu ir korupcija finansavimą (2003 11 03)
  Pritarta Šaulių sąjungos 2004 m. numatytiems biudžetiniams asignavimams ir teikiamai vado kandidatūrai (2003 10 30)
  Komitetas pritarė numatytam 2004 m. KAM biudžetui (2003 10 30)
  KOMITETAS SVARSTĖ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS 2004 M. BIUDžETO PROJEKTĄ (2003 10 27)
  KOMITETAS SVARSTĖ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS BIUDŽETO 2004 METAMS PROJEKTĄ (2003 10 27)
  KOMITETAS PRITARĖ VADOVYBĖS APSAUGOS DEPARTAMENTO 2004 M. NUMATYTIEMS BIUDŽETINIEMS ASIGNAVIMAMS (2003 10 27)
  KOMITETAS SIŪLO PADIDINTI VSD FINANSAVIMĄ 2004 m. (2003 10 22)
  KOMITETAS SVARSTĖ LIETUVOS KARO AKADEMIJOS PERSPEKTYVOS PROBLEMAS (2003 10 15)
  KOMITETAS SIŪLO TOBULINTI NAUJO PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO NUOSTATAS IR STIPRINTI KOVĄ SU TERORIZMO FINANSAVIMU (2003 10 09)
  KOMITETAS SVARSTĖ SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS VEIKLĄ (2003 10 08)
   KOMITETAS APSVARSTĖ ASMENS DUOMENŲ TEISINIO SAUGUMO KLAUSIMUS (2003 10 01)
  KOMITETAS NEPRITARĖ PRIVALOMOSIOS KARO TARNYBOS ATIDĖJIMO PAGRINDŲ IŠPLĖTIMUI (2003 09 24)
  Komitetas siūlo griežčiau reglamentuoti užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje (2003 09 17)
  Svarstytas klausimas dėl diplomatinės tarnybos saugumo užtikrinimo (2003 09 03)
  Komitetas teikia patobulintą Nacionalinės kovos su korupcija programą (2003 07 03)
  Komitetas pritarė KAM 2002 m. veiklos ataskaitai (2003 07 03)
  KOMITETAS SVARSTĖ 2002 M. NACIONALINIO SAUGUMO SISTEMOS BŪKLĖS IR PLĖTROS ATASKAITĄ (2003 06 18)
  KOMITETAS SIŪLO NEIŠBRAUKTI ŠIAULIŲ ORO UOSTO IŠ STRATEGINĘ REIKŠMĘ NACIONALINIAM SAUGUMUI TURINČIŲ ĮMONIŲ SĄRAŠO (2003 06 16)
  Komitetas svarstė biudžeto patikslinimo projektą (2003 06 11)
  KOMITETAS PRITARĖ PRINCIPINEI KARIUOMENĖS STRUKTŪRAI (2003 06 09)
  KOMITETAS SUSIRŪPINĘS ŠIAULIŲ ORO UOSTO LIKIMU (2003 06 04)
  UAB "ŠIAULIŲ ORO UOSTAS" NEAIŠKIŲ INTERESŲ PINKLĖSE (2003 05 28)
  Komitetas pritarė vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, žymenų gamybos įstatymo projektui (2003 05 22)
  Komitetas išklausė informaciją dėl telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos kontrolės (2003 05 08)
  KOMITETAS ATMETĖ FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMUS (2003 04 09)
  KOMITETAS SVARSTĖ STT 2002 METŲ VEIKLOS ATASKAITĄ (2003 04 09)
  KOMITETAS PRITARĖ VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS METINEI ATASKAITAI (2003 04 07)
  KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMUI NATO VADOVAUJAMOSE TARPTAUTINĖSE TAIKOS STABILIZAVIMO OPERACIJOSE (2003 04 07)
  KOMITETAS PRITARĖ VYRIAUSYBĖS ATASKAITAI (2003 04 07)
  KOMITETAS PRITARĖ MUITINĖS VEIKLOS ĮSTATYMUI IR MUITINĖS STATUTO PAKEITIMUI (2003 04 03)
  KOMITETAS PATIKSLINO NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ ĮSTATYMĄ (2003 04 02)
  KOMITETAS SIŪLO GRIEŽTINTI BAUDŽIAMĄJĄ ATSAKOMYBĘ NARKOTIKŲ PLATINTOJAMS (2003 03 31)
  KOMITETAS SIŪLO TOBULINTI VIDAUS TARNYBOS STAUTĄ (2003 03 26)
  KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMUI JAV VADOVAUJAMOJE TARPTAUTINĖJE OPERACIJOJE (2003 03 24)
  KOMITETAS PRITARĖ STT STATUTO NAUJAJAI REDAKCIJAI (2003 03 19)
  PRITARTA SUSITARIMO SU JAV DĖL BENDRADARBIAVIMO MASINIO NAIKINIMO GINKLŲ PLATINIMO PREVENCIJOS SRITYJE RATIFIKAVIMUI (2003 03 19)
  PRITARTA BK PATAISOMS, GRIEŽTINANČIOMS PRIVERČIAMŲJŲ MEDICININIO POBŪDŽIO PRIEMONIŲ KEITIMO BEI PANAIKINIMO TVARKĄ (2003 03 19)
  KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS KARO MEDIKŲ MISIJOMS KOSOVE IR AFGANISTANE (2003 03 19)
   PRITARTA ĮSTATYMO PROJEKTUI, PAGAL KURĮ NUMATOMA BAUDŽIAMOJI ATSAKOMYBĖ UŽ TARNYBINĖS PASLAPTIES ATSKLEIDIMĄ (2003 03 12)
   KOMITETAS IŠ ESMĖS PRITARĖ STT STATUTO NAUJAJAI REDAKCIJAI (2003 03 12)
  KOMITETAS PRIĖMĖM SPRENDIMUS DĖL VSD IR VAD TARNYBINIŲ PATIKRINIMŲ IŠVADŲ (2003 03 12)
  SVARBIAUSIŲ ILGALAIKIŲ NACIONALINIO SAUGUMO STIPRINIMO PROGRAMŲ SĄRAŠĄ SIŪLOMA PRAPLĖSTI, GRIEŽTINANT NARKOTIKŲ KONTROLĘ BEI SIEKIANT NARKOMANIJOS PREVENCIJOS (2003 03 03)
  PRITARTA ĮSTATYMO PROJEKTUI, PAGAL KURĮ IŠPLEČIAMOS SAVIVALDYBIŲ FUNKCIJOS (2003 03 03)
  SIŪLOMA ĮTVIRTINTI KARINIŲ ATSTOVŲ TEISINĮ STATUSĄ, ŠAUKTINIAMS KOMPENSUOTI KOMUNALINES IŠLAIDAS BEI VAIKO PRIEŽIŪROS ATOSTOGAS SUTEIKTI IR KARIUI-TĖVUI (2003 03 03)
  Komiteto sudaryta darbo grupė tobulins Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo projektą (2003 01 22)
  KOMITETAS SIŪLYS TOBULINTI VIDAUS TARNYBOS STATUTO PROJEKTĄ (2003 01 22)
  Svarstytos perspektyvinės krašto apsaugos sistemos plėtotės gairės Lietuvos prisijungimo prie NATO etape. (2003 01 16)
   KOMITETAS SVARSTĖ KLAUSIMĄ DĖL VALSTYBĖS EKONOMINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO FINANSINIŲ OPERACIJŲ IR INVESTICIJŲ SRITYSE (2002 12 04)
  KOMITETAS PRITARĖ PATOBULINTAI NACIONALINĖS NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS IR KONTROLĖS PROGRAMAI (2002 12 04)
  KOMITETAS PRITARĖ LIETUVOS KARIŲ DALYVAVIMO TAIKOS MISIJOSE PRATĘSIMUI (2002 12 04)
  Komitetas nepritarė konservatorės iniciatyvai nustatyti strateginių įmonių valdymo ypatumus (2002 11 27)
  Komitetas nepritarė siūlymui plėsti ratą asmenų, galinčių susipažinti su valstybės paslaptimi (2002 11 27)
  Komitetas daro pertrauką, svarstant Afganistane tarnavusiųjų teisinį statusą (2002 11 20)
  KOMITETAS PRITARIA VAIKŲ, GALINČIŲ DALYVAUTI KARO VEIKSMUOSE, AMŽIAUS PADIDINIMUI (2002 11 06)
  KOMITETAS PRITARIA BAUSMIŲ SUMAŽINIMUI SU TEISĖSAUGININKAIS BENDRAUJANTIEMS ASMENIMS (2002 11 06)
  KOMITETO IŠVADA - TOBULINTI 2003 METŲ BIUDŽETO PROJEKTĄ (2002 10 30)
  KOMITETAS PRITARĖ KODEKSŲ ĮSIGALIOJIMO LAIKO PAKEITIMUI (2002 10 28)
  KOMITETAS PRITARĖ KAM BIUDŽETO PROJEKTUI (2002 10 28)
  KOMITETAS NEPRITARIA VIDAUS TARNYBOS DALINIŲ FINANSAVIMO DIDINIMUI (2002 10 28)
  SVARSTYTAS KRAŠTO APSAUGOS BIUDŽETAS (2002 10 23)
  FINANSAVIMĄ POLICIJAI REIKIA DIDINTI (2002 10 23)
  Komitetas siūlo kiek padidinti Valstybės saugumo departamento finansavimą (2002 10 21)
  Pritarta biudžeto projekte numatytam Ginklų fondo finansavimui (2002 10 21)
  Komitetas pritarė paskutiniam šauktinių skyrimui atlikti karo tarnybą vidaus reikalų sistemoje (2002 10 21)
  Komitetas pritarė Vadovybės apsaugos įstatymo projektui (2002 10 21)
  FINANSAVIMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI NETURI BŪTI MAŽINAMAS (2002 10 17)
  KOMITETAS SIŪLYS PADIDINTI FINANSAVIMĄ PASIENIEČIAMS 2003 metais (2002 10 16)
  KOMITETAS SIŪLO TOBULINTI ĮSTATYMO PROJEKTĄ, NUMATANTĮ IŠIMTIS VIEŠUOSIUOSE PIRKIMUOSE (2002 10 16)
  PRITARTA NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS PROJEKTUI (2002 10 02)
  EKSTREMALIOS SITUACIJOS LIETUVOJE SKELBTI NEREIKĖS (2002 10 02)
  2002 09 16 posėdis (2002 09 16)
  Komitetas įvertino STT 2001 m. veiklos ataskaitą (2002 05 27)
  PRITARTA PATOBULINTAM KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO PROJEKTUI (2002 05 08)
  Apie 2002 04 10 posėdį (2002 04 10)
  2002 03 27 posėdis (2002 03 27)
  2002 03 25 posėdis (2002 03 25)
  2002 03 06 posėdis (2002 03 06)
  2002 02 27 posėdis (2002 02 27)
  2002 01 16 posėdis (2002 01 16)
  2002 01 14 posėdis (2002 01 14)
  2001 12 20 posėdis (2001 12 20)
  2001 12 19 posėdis (2001 12 19)
  2001 12 19 posėdis (2001 12 19)
  2001 12 10 posėdis (2001 12 10)
  2001 12 12 posėdis (2001 12 12)
  2001 12 03 posėdis (2001 12 03)
  2001 12 05 posėdis (2001 12 05)
  2001 11 27 posėdis (2001 11 27)
  2001 11 21 posėdis (2001 11 21)
  2001 11 14 posėdis (2001 11 14)
  2001 11 07 posėdis (2001 11 07)
  2001 11 05 posėdis (2001 11 06)
  2001 10 31 posėdis (2001 10 31)
  Dėl 2001 10 29 komiteto posėdžio (2001 10 29)
  2001 10 10 posėdis (2001 10 10)
  2001 09 26 posėdis (2001 09 26)
  2001 09 19 posėdis (2001 09 19)
   2001 07 04 posėdis (2001 07 04)
  2001 06 18 posėdis (2001 06 19)
  2001 06 04 posėdis (2001 06 04)
  2001 05 23 posėdis (2001 05 24)
  Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto sprendimas Nr. 15-3 dėl Seimo Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo. (2001 05 10, 57 Kb)
  2001.03.19 posėdis (2001 03 19)
  2001 03 14 posėdis (2001 03 14)
  2001 02 28 posėdis (2001 02 28)
  2001 02 19 posėdis (2001 02 23)
  2001 01 24 posėdis (2001 01 24)
  2001 01 17 posėdis (2001 01 17)
  2000 12 20 posėdis (2001 01 10)
  2000 12 18 posėdis (2001 01 10)
  2000 12 13 posėdis (2001 01 10)
  2000 12 11 posėdis (2001 01 10)
  2000 12 06 posėdis (2001 01 10)
  2000 12 04 posėdis (2001 01 10)
  2000 11 29 posėdis (2001 01 10)
  komiteto posėdis 2000 11 06 (2000 11 08)
  komiteto posėdis 2000 11 03 (2000 11 08)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

LR Seimas