Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

2001 metai

  Komiteto išvada dėl LR Seimo nutarimo "Dėl 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos (IXP-534)" projekto-2001-11-26 (2001 11 27)
  Komiteto išvada dėl 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1194)- 2001-11-27 (2001 11 27)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IR 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMO PROJEKTAS (2001 07 25)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS ATSISKAITYMO UŽ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKCIJĄ ĮSTATYMO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS (2001 07 25)
  AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (2001 07 02)
  Aiškinamasis raštas dėl Lietuvos respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (2001 07 02)
  Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo PROJEKTAS (2001 07 02)
  PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl LR Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsniu įstatymo projekto (IXP-269(3)) (2001 05 10)
  dėl Augalų apsaugos įstatymo 3, 4, 11 straipsnių pakeitimo įstatymo (IXP-592) projekto (2001 04 27)
  Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų įstatymo projekto (IXP-537) (2001 04 27)
  AIŠKINAMASIS RAŠTAS Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui (2001 04 19)
  Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas (2001 04 19)
  Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto LYGINAMASIS VARIANTAS (2001 04 19)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS IR SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO Projektas (2001 04 18)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS AUGALŲ VEISLIŲ APSAUGOS IR SĖKLININKYSTĖS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO Projekto lyginamasis variantas (2001 04 18)
  PAGRINDINIO KOMITETO IŠVADA dėl Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymo 23 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto (IXP-444) (2001 04 18)
  PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP-136) (2001 04 18)
  PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 4, 6, 10, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP- 468) (2001 04 18)
  PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Bendrojo sutarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947), baigiamojo dokumento, išreiškiančio daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raundo rezultatus, Sutarties dėl civilinės aviacijos orlaivių prekybos, Lietuvos prijungimo prie Marakešo sutarties, įsteigiančios Pasaulio prekybos organizacijų protokolo. Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Meksikos Valstijų supratimo memorandumo dėl geografinių nuorodų apsaugos ir darbo grupės dėl Lietuvos stojimo į pasaulio prekybos organizaciją ataskaitos ratifikavimo įstatymo projekto (IXP-520) (2001 04 12)
  PAPILDOMO KOMITETO IŠVADA dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 4 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (IXP-463) (2001 04 11)
  LIETUVOS RESPUBLIKOS PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 13 STRAIPSNIO 4 PUNKTO PAPILDYMO ĮSTATYMAS (2001 04 06)
  AIŠKINIMASIS RAŠTAS Žemės ūkio bendrovių įstatymo projektui (2001 04 06)
  AIŠKINAMASIS RAŠTAS dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projekto (2001 04 06)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga

LR Seimas