Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

2003 metai

  Kaimo reikalų komiteto sprendimas "Dėl gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo" (2003 10 20)
  SPRENDIMAS(2003-12-17 Nr.41). Dėl pieno ūkio plėtros 2004 metais (2003 12 18)
  SPRENDIMAS (2003-11-19 Nr.37). Dėl LR Valstybės kontrolės pažymos "Dėl žemės reformai skirtų lėšų panaudojimo vertinimo" rekomendacijų įgyvendinimo (2003 12 12)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-12-01 D.SPRENDIMAS Nr.39 Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos (2003 12 10)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-11-19 d. SPRENDIMAS Nr.37(5)dėl kaimo gyventojų kūno kultūros ir sporto plėtojimo perspektyvų (2003 12 08)
  SPRENDIMAS.Dėl Europos Komisijos pranešimo apie Lietuvos pasirengimą narystei ir dalyvavimo ES teisėkūroje (2003-11-24 Nr.38) (2003 11 26)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-11-12 d. sprendimas Nr.36'2 (2003 11 12)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-10-15 d. SPRENDIMAS Nr.32(2)"Dėl gyvūninės kilmės atliekų tvarkymo įstatymo įgyvendinimo" (2003 10 20)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. sprendimas Nr.28(6) DĖL PASIRENGIMO ĮGYVENDINTI ES BENDRĄJĄ ŽEMĖS ŪKIO POLITIKĄ (2003 09 16)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. sprendimas Nr.28 (5) DĖL ŽEMĖS VERČIŲ ŽEMĖLAPIŲ TAIKYMO APSKAIČIUOJANT ŽEMĖS MOKESTĮ (2003 09 16)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. sprendimas Nr.28 (4) DĖL NETRADICINIŲ ŽEMĖS ŪKIO ŠAKŲ PLĖTROS (2003 09 16)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-09-03 d. Sprendimas Nr.28(3) DĖL MĖSOS PERDIRBIMO PRAMONĖS KONKURENCINGUMO IŠLAIKYMO (2003 09 16)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-07-02 d. SPRENDIMAS Nr.25 "Dėl Žemės ūkio ministerijos veiklos įgyvendinant žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą" (2003 07 09)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-06-11 d. SPRENDIMAS Nr.22 "Dėl kaimo bendruomenių stiprinimo" (2003 07 09)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-06-23 d. SPRENDIMAS Nr.25 "Dėl valstybės institucijų veiklos užtikrinant kaimo gyventojų saugumą" (2003 06 26)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-06-09 d. SPRENDIMAS Nr.21 Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus problemų (2003 06 20)
  Kaimo reikalų komiteto 2003-06-04 d. SPRENDIMAS Nr.20'2 Dėl Nakilnojamojo turto kadastro ir registro paslaugų teikimo tvarkos ir sąlygų (2003 06 05)
  Dėl Biokuro įstatymo įgyvendinimo eigos (2003 05 16)
  SPRENDIMAS. Dėl Kaimo reikalų komiteto 2002 m. balandžio 17 d. sprendimo Nr.17 "Dėl Žemės ūkio konsultavimo plėtros" įgyvendinimo (2003-04-28 Nr.15'5) (2003 04 29)
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 metų veiklos ataskaita (2003 04 14)
  RAŠTAS LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui "Dėl pieno supirkimo kainų nustatymo" (2003 04 01)
  SPRENDIMAS. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos darbo gerinimo (2003-03-26 Nr.10'1) (2003 03 26)
  SPRENDIMAS. Dėl priemonių padėčiai pieno ir mėsos sektoriuose stabilizuoti (2003-03-24 Nr.90) (2003 03 24)
  SPRENDIMAS. (2003 m. kovo 12 d. Nr.7'1)Dėl naujos redakcijos Melioracijos įstatymo koncepcijos ir pasiruošimo įsisavinti ES struktūrinių fondų paramą. (2003 03 14)
  SPRENDIMAS. Dėl kelių būklės kaime gerinimo (priimtas KRK 2003-03-05 d. posėdyje Nr.6) (2003 03 05)
  SPRENDIMAS. Dėl finansinių ir materialinių išteklių perdavimo iš apskričių administracijų į Nacionalinės mokėjimo agentūros steigiamus teritorinius padalinius (2003-01-15 Nr.1) (2003 01 20)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas