Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

2004 metai

  2004-10-27 d. SPRENDIMAS dėl žemės našumo vertinimo atnaujinimo ir programos įgyvendinimo (2004 11 15)
  2004-11-02 d. PASIŪLYMAI 2005 metų Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui (Nr.IXP-3897-2. (2004 11 03)
  2004-10-19 d. SPRENDIMAS (Nr.35(1)) Dėl 2005 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (Nr.IXP-3897) (2004 10 20)
  2004-08-17 d. SPRENDIMAS (Nr.29(3) Dėl Vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms perduotų žemės ūkiui valstybinių funkcijų vykdymo (2004 08 23)
  2004-08-20 d. SPRENDIMAS (Nr.30) Dėl biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymo įgyvendinimo (2004 08 23)
  2004-07-14 d. SPRENDIMAS (28(2) Dėl Atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymo 2,4,5,6,7 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto (Reg.Nr.IXP-3566) (2004 08 19)
  2004-06-30 d. Kaimo reikalų ir Informacinės visuomenės plėtros komitetų SPRENDIMAS (KRK Nr.24) "Dėl informacinės visuoemnės plėtros kaimiškose vietovėse tendencijų ir perspektyvų". (2004 08 17)
  2004-07-07 d. SPRENDIMAS (Nr.26) Dėl socialinės ir ekonominės būklės Kelmės rajone (2004 08 16)
  2004-03-31 d. SPRENDIMAS Nr.10 Dėl paramos jauniesiems ūkininkams (2004 08 11)
  2004-07-14 d. Kaimo reikalų komiteto SPRENDIMAS dėl papildomo lėšų poreikio žemės ūkiui (2004 07 14)
  2004-06-01 d. SPRENDIMAS dėl 2004 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (Nr.IXP-3561) (2004 06 02)
  2004-05-17 d. (Nr.16) SPRENDIMAS Dėl Valstybinio audito ataskaitos apie Žemės ūkio rūmams skirtų valstybės lėšų panaudojimą (2004 05 17)
  2004-03-24 d.Kaimo reikalų komiteto SPRENDIMAS (Nr.9) Dėl pasirengimo dirbti narystės ES sąlygomis (2004 03 25)
  2004-03-10 d. SPRENDIMAS Nr.7. Dėl Žemės ūkio bendrovių pajų supirkimo tendencijų (2004 03 12)
  2004-03-10 d.PROTOKOLO IŠRAŠAS Nr.7(3). Dėl pasirengimo įgyvendinti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos ir maisto saugos reikalavimus žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėse. (2004 03 12)
  SPRENDIMAS(2004-02-28 Nr.4). Dėl gyvulių veislininkystės būklės ir perspektyvų Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą (2004 02 11)
  Dėl pasitarimų apskrityse (2004-02-02) (2004 02 02)
  SPRENDIMAS (2004-01-21 Nr.3). Dėl gazolio, kuriam taikomos akcizų lengvatos, naudojimo ir kontrolės tvarkos (2004 01 22)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Parlamentinė kontrolė

LR Seimas