Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

Kita informacija

  Seimo nutarimai dėl Komisijos sudarymo ir jos veiklos nutraukimo (2002 10 18)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo laikinosios komisijos  >   Laikinoji tyrimo komisija Seimo laikinosios tyrimo komisijos Valstybės turto fondo ir Kelių fondo veiklai, valstybės investicijoms iki 2001 04 01, paskoloms, gautoms valstybės vardu ir su valstybės garantija, ištirti ir įvertinti veiklos atitikimo įstatymų reikalavimams ištirti

LR Seimas