Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

2000 - 2004 m. komandiruočių ir kelionių statistika

  Vytenis Povilas ANDRIUKAITIS
  Ona BABONIENĖ
  Gintautas BABRAVIČIUS
  Zigmantas BALČYTIS
  Dailis Alfonsas BARAKAUSKAS
  Vydas BARAVYKAS
  Mindaugas BASTYS
  Antanas BAURA
  Juozas BERNATONIS
  Kazys BOBELIS
  Bronius BRADAUSKAS
  Jonas BUDREVIČIUS
  Sigita BURBIENĖ
  Stanislovas BUŠKEVIČIUS
  Algirdas BUTKEVIČIUS
  Jonas ČEKUOLIS
  Jonas ČIULEVIČIUS
  Gediminas DALINKEVIČIUS
  Irena DEGUTIENĖ
  Gintaras DIDŽIOKAS
  Sergejus DMITRIJEVAS
  Roma ŽAKAITIENĖ
  Vytautas EINORIS
  Vasilij FIODOROV
  Kęstutis GLAVECKAS
  Petras GRAŽULIS
  Valentinas GREIČIŪNAS
  Algirdas GRICIUS
  Algimantas Valentinas INDRIŪNAS
  Gediminas JAKAVONIS
  Povilas JAKUČIONIS
  Jonas JUČAS
  Rasa JUKNEVIČIENĖ
  Jūratė JUOZAITIENĖ
  Jonas JURKUS
  Česlovas JURŠĖNAS
  Edvardas KANIAVA
  Vaclovas KARBAUSKIS
  Ramūnas KARBAUSKIS
  Edvardas KAREČKA
  Justinas KAROSAS
  Algis KAŠĖTA
  Gediminas KIRKILAS
  Audrius KLIŠONIS
  Egidijus KLUMBYS
  Gintautas KNIUKŠTA
  Jonas KORENKA
  Jeronimas KRAUJELIS
  Kęstutis KRIŠČIŪNAS
  Stasys KRUŽINAUSKAS
  Andrius KUBILIUS
  Algirdas KUNČINAS
  Kęstutis KUZMICKAS
  Vytautas KVIETKAUSKAS
  Vytautas LANDSBERGIS
  Saulius LAPĖNAS
  Vytautas LAPĖNAS
  Arminas LYDEKA
  Jonas LIONGINAS
  Alfonsas MACAITIS
  Zenonas MAČERNIUS
  Eugenijus MALDEIKIS
  Virginijus MARTIŠAUSKAS
  Eligijus MASIULIS
  Algimantas MATULEVIČIUS
  Juozas MATULEVIČIUS
  Nikolaj MEDVEDEV
  Artūras MELIANAS
  Gintautas MIKOLAITIS
  Dangutė MIKUTIENĖ
  Gabriel Jan MINCEVIČ
  Algirdas MONKEVIČIUS
  Janė NARVILIENĖ
  Visvaldas NEKRAŠAS
  Juozas OLEKAS
  Vladimiras ORECHOVAS
  Raimundas PALAITIS
  Juozas PALIONIS
  Petras PAPOVAS
  Artūras PAULAUSKAS
  Rolandas PAVILIONIS
  Artur PLOKŠTO
  Aleksander POPLAVSKI
  Vasilijus POPOVAS
  Mykolas PRONCKUS
  Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ
  Alfonsas PULOKAS
  Giedrė PURVANECKIENĖ
  Juozas RAISTENSKIS
  Alvydas RAMANAUSKAS
  Jurgis RAZMA
  Algis RIMAS
  Klemensas RIMŠELIS
  Viktoras RINKEVIČIUS
  Julius SABATAUSKAS
  Alvydas SADECKAS
  Aloyzas SAKALAS
  Algimantas SALAMAKINAS
  Algirdas SAUDARGAS
  Vytautas SAULIS
  Eimundas SAVICKAS
  Romanas Algimantas SEDLICKAS
  Valerijus SIMULIK
  Rimantas SINKEVIČIUS
  Algirdas SYSAS
  Kęstutis SKAMARAKAS
  Egidijus SKARBALIUS
  Artūras SKARDŽIUS
  Vaclov STANKEVIČ
  Antanas Napoleonas STASIŠKIS
  Nijolė STEIBLIENĖ
  Gintaras STEPONAVIČIUS
  Eduardas ŠABLINSKAS
  Irena ŠIAULIENĖ
  Gintaras ŠILEIKIS
  Gintautas ŠIVICKAS
  Raimondas ŠUKYS
  Vytautas ŠUSTAUSKAS
  Dalia TEIŠERSKYTĖ
  Valdemar TOMAŠEVSKI
  Valerij TRETJAKOV
  Viktor USPASKICH
  Jurgis UTOVKA
  Gediminas VAGNORIUS
  Rimas VALČIUKAS
  Antanas VALYS
  Egidijus VAREIKIS
  Artūras VAZBYS
  Domininkas VELIČKA
  Virmantas VELIKONIS
  Birutė VĖSAITĖ
  Julius VESELKA
  Arvydas VIDŽIŪNAS
  Pranas VILKAS
  Vladas ŽALNERAUSKAS
  Henrikas ŽUKAUSKAS
  Rolandas PAKSAS
  Alvydas MEDALINSKAS
  Dalia KUTRAITĖ GIEDRAITIENĖ
  Vitas MATUZAS
  Rimvydas VAŠTAKAS
  Dobilas Jonas KIRVELIS (Seimo narys nuo 2004 07)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės

LR Seimas