Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

RUSIJA

  Seimo nario Česlovo Juršėno komandiruotė į Maskvą (Rusijos Federacija), 2004 11 3-5 (2005 02 23)
  G.Kniukštos komandiruotė į Rusijos Federaciją (2004 09 8-9) (2004 10 22)
  A.Kunčino ir A.Griciaus komandiruotė į Rusijos Federaciją 2004 06 16-18 (2004 07 05)
   R. Šukio kelionės į Rusijos Federaciją 2001 m. liepos 10-13 d. ATASKAITA
  Seimo narės K. D. Prunskienės 2001-2004 m. kelionių sąrašas
  K.D.Prunskienės komandiruotės į Rusijos Federaciją (2004 01 27-28)ataskaita
  R.A.Sedlicko komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 12 4 - 8)ataskaita (2003 12 29)
  J. Čekuolio komandiruotė į Rusijos Federaciją (2003 02 20-22)
  K.D.Prunskienės kelionės į Rusijos Federaciją (2003 10 16-17) ataskaita
  B. Vėsaitės komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 09 5 - 7)ataskaita
  G. Kniukštos komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 10 29-31)ataskaita
  G. Kirkilo, J. Čekuolio ir J. Karoso komandiruotės į Rusijos Federaciją ir Baltarusijos Respubliką ( 2003 06 30 -07 02)ataskaita
  K. D. Prunskienės komandiruotė į Rusijos Federaciją 2003 m. kovo 18 d.
  K. D. Prunskienės Ataskaita apie susitikimus Maskvoje 2003 03 20
  R. Palaičio komandiruotės į Rusijos Federaciją ataskaita 2003 m. kovo 24-27 d.
  S.Burbienės komandiruotės į Rusijos Federaciją (2003 06 19-23)ataskaita
  S. Burbienės komandiruotės į Rusijos Federaciją ataskaita (2002 09 29/ 10 02)
  S. Dmitrijevo kelionės į Rusiją 2002 m. birželio 12 d. ataskaita
  A. Klišonio, K. Kuzmicko ir G. Purvaneckienės komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 09 28/ 10 02 d. ataskaita
  S. Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 10 11-13 d. ataskaita
  A. Medalinsko komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 09 17-20 d. ataskaita
  S.Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 03 27-31 d. ataskaita
  S. Dmitrijevo kelionės į Rusijos Federaciją 2002 10 02-05 d. ataskaita
  J. Čekuolio komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 03 24-30 d. ataskaita
  S.Burbienės komandiruotės į Rusijos Federaciją 2001 10 10-12 d. ataskaita
  S. Burbienės ir A. Medalinsko komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 02 19-21 d. ataskaita
  Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 m. gegužės 29-31 dienomis ataskaita
  Vytenio Povilo Andriukaičio komandiruotės į Rusijos Federaciją 2002 m. gegužės 29-31 dienomis ataskaita
  LRS delegacijos pirmininko pavaduotojo Algirdo Griciaus kelionės į NATO PA komitetų susitikimą su Rusijos Dūmos ir Federacijos Tarybos delegacijų NATO PA nariais Maskvoje 2002 03 21-22 d. ataskaita
  Kazimieros Prunskienės komandiruotės į Maskvą 2002 m. kovo 12-13 dienomis ataskaita
  Seimo narių delegacijos komandiruotės į Rusijos Federacijos Dūmą ataskaita,2002 m.sausio 2d.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos

LR Seimas