Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

Integruota valstybinių registrų sistema

  Registrų steigimą reglamentuojančių teisės aktų suvestinė (2001 11 29, 295 Kb)
  Registrų pristatymas Vyriausybės komisijoje (2001 11 29, 723 Kb)
  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus įsakymas dėl tarpusavyje susijusių valstybės registrų ir duomenų bazių sistemos kūrimo ir plėtros strategijos (2001 11 26, 55 Kb)
  Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV raštas "Dėl valstybės registrų ilgalaikės plėtros koncepcijos" (2001 11 29, 54 Kb)
  Įstatymais, kitais teisės aktais įteisintų registrų sąrašas (2001 11 29, 248 Kb)
  Registrų tarnyba (2001 11 29, 152 Kb)
  Integralios registrų sistemos principai (2001 11 29, 412 Kb)
  Registrų sistemos esama padėtis (2001 11 29, 417 Kb)
  Gintauto Babravičiaus raštas Ministrui Pirmininkui Algirdui Mykolui Brazauskui "Dėl valstybės registrų ilgalaikės plėtros koncepcijos" (2001 08 14)
  Informacinės visuomenės plėtros komisijos posėdžio protokolas (2001 05 30)
  LRV Strateginio planavimo komiteto posėdžio protokolas dėl Valstybės registrų sistemos vystymo strategijos pagrindinių krypčių (2001 05 01)
  Valstybės registrų sistemos vystymo strategijos pagrindinių krypčių įgyvendinimo priemonių planas (projektas) (2001 04 17)
  Valstybės registrų sistemos vystymo strategijos pagrindinės kryptys (projektas) (2001 04 09, 218 Kb)
  Registrų steigimą reglamentuojančių teisės aktų suvestinė (295 Kb)
  Registrų pristatymas Vyriausybės komisijoje (736 Kb)
  Informacinės visuomenės plėtros komisijos prie LRV posėdžio nutartinė dalis (68 Kb)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos svarstymai

LR Seimas