Lietuvos Respublikos Seimas
 English  

Svarbiausios datos

  2002 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Dėl valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos patvirtinimo (2002 02 22)
  2002 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą dėl informacijos technologijų saugos valstybinės strategijos ir jos įgyvendinimo plano patvirtinimo (2002 08 10)
  2002 m. liepos 30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija priėmė įsakymą dėl informacinės sveikatos sistemos plėtros programos patvirtinimo (2002 07 30)
  2002 m. liepos 5d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Telekomunikacijų Įstatymą (2002 07 05)
  2002 m. birželio 17 d. Susisiekimo ministerija priėmė Aiškinamąjį raštą dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų pakeitimo įstatymo projekto (2002 06 17)
  2002 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Elektroninio parašo įstatymo 4, 8, 14, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą (2002 06 06)
  2002 m. gegužės 16 d. Lietuvos Bankas priėmė Elektroninio sertifikavimo sistemos taisykles (2002 05 16)
  2002 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2002 metų detaliojo plano patvirtinimo (2002 04 30)
  2002 m. balandžio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija priėmė įsakymą dėl elektroninės komercijos teikimo vidaus rinkoje reglamento patvirtinimo (2002 04 10)
  2002 m. sausio 23 d. Seime surengta tarptautinė konferencija: „Informacinės visuomenės link: nepriklausomos patariamosios tarnybos – žmogaus teisių į informaciją garantas“ (2002 01 23)
  2002 sausio 14 d. Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje buvo pristatyta IVPK prie LRV 2001 metų ataskaita. (2002 01 14)
  2000 m. lapkričio 6 d. E-Vyriausybės darbo grupė; pristatė Ministrui Pirmininkui Vyriausybės ir kitų vykdomosios valdžios institucijų tinklapių ir e-Vyriausybės koncepcijas (2000 11 06)
  1991 m. kovo 29 d.Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė įsteigti Lietuvos informatikos tarybą ir pavesti jai vykdyti valstybinės informacijos politikos eksperto funkcijas. (1991 03 29)
  1991 m. spalio 3 d.Įsteigta Lietuvos Respublikos ryšių ir informatikos ministeriją. (1991 10 03)
  1992 m. kovo 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pradėti nacionalinės informacinės infrastruktūros sukūrimo ilgalaikį projektą "Lietuva 2000". (1992 03 25)
  1994 m. sausio 18 d. Priimtas Lietuvos Respublikos Patentų įstatymas (1994 01 18)
  1995 m. gegužės 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė įpareigojo Ryšių ir informatikos ministeriją parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės administracinės informacinės sistemos (VADIS) projekto techninio-ekonominio pagrindimo medžiagą, techninę užduotį ir realizavimo darbų planą. (1995 05 05)
  1996 m. vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė dekretą dėl Lietuvos Respublikos Ryšių ir informatikos ministro G. Žintelio atsistatydinimo. (1996 02 15)
  1996 m. vasario 23 d.Lietuvos Respublikos Ryšių ir informatikos ministru patvirtintas Vaidotas Blažiejus Abraitis. (1996 02 23)
  1996 m. gegužės 28 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Berno konvencija dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos (1996 05 28)
  1996 m. gegužės 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas sudarė Lietuvos valstybinės informacijos politikos tarybą (1996 05 31)
  1997 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė pavesti Ryšių ir informatikos ministerijai parengti Informacinės visuomenės kūrimo Lietuvoje programą, suderintą su atitinkamomis Europos Sąjungos nuostatomis. (1997 12 23)
  1998 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu panaikintą Ryšių ir informatikos ministeriją. Valstybės valdymo funkcijos ryšių srityje perduotos Susisiekimo ministerijai, informatikos srityje - Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijai. (1998 05 22)
  1998 m. gegužės 25 d.Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė sudaryti nuolatinę informacinės visuomenės komisiją. (1998 05 25)
  1998 m. birželio 9 d. Priimtas Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymas. (1998 06 09)
  1999 m. gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės priėmė nutarimą dėl Valstybės informacijos politikos koordinavimo komisijos sudarymo. Šios komisijos veikla buvo nutraukta 2001 m. sudarius Informacinės visuomenės plėtros komisiją (1999 05 06)
  1999 m. gegužės 18 d. Priimtas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas. (1999 05 18)
  1999 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba patvirtino Seimo informacinės sistemos nuostatus (1999 12 22)
  2000 m. kovo 28 d. Lietuvos Respublikai įsigaliojo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos konvencija . (2000 03 28)
  2000 m. kovo 28 d.Lietuvos Respublikai įsigaliojo Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos įstata (2000 03 28)
  2000 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2000–2006 metų programą. (2000 04 26)
  2000 m. liepos 11 d.Priimtas Elektroninio parašo įstatymas. (2000 07 11)
  2000 m. liepos 17 d. Priimta nauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo redakcija. (2000 07 17)
  2000 m. liepos 18 d. Priimtas Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas. (2000 07 18)
  2000 m. rugpjūčio 16 d. Ministro pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė E–Vyriausybės (Elektroninės Vyriausybės) koncepcijai parengti (2000 08 16)
  2000 m. rugpjūčio 29 d.Priimtas Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2000 08 29)
  2000 m. rugsėjo 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos atlikimų ir fonogramų sutartį. (2000 09 26)
  2000 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Autorių teisių ir gretutinių teisių gynimo strategiją ir jos įgyvendinimo 2000–2003 metais priemones. (2000 09 29)
  2000 m. spalio 17 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė rezoliuciją dėl ryšių reguliavimo tarnybos įsteigimo. (2000 10 17)
  2000 m. lapkričio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu panaikinta Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją, valstybės valdymo funkcijos informatikos srityje perduotos Vidaus reikalų ministerijai. (2000 11 08)
  2000 m. gruodžio 5 d.Lietuvos Respublikos Seimas nutarė sudaryti nuolatinę Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisiją. (2000 12 05)
  2000 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino naujas Keitimosi informacija apie standartus, techninius reglamentus, informacinės visuomenės paslaugų teikimo ir naudojimo, atitikties įvertinimo procedūrų teisės aktus ir šių dokumentų projektus taisykles. (2000 12 22)
  2000 m. gruodžio 23 d.Patvirtinti Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos nuostatai. (2000 12 23)
  2000 m. gruodžio 23 d. Patvirtintas Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pirmininkas Gintautas Babravičius. (2000 12 23)
  2001 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Seimo valdyba nusprendė sudaryti darbo grupę Nacionalinei informacinės visuomenės plėtros strategijai kurti. (2001 01 15)
  2001 m. sausio 26 d. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė sukurti laikinąją komisiją telekomunikacijų problemoms tirti (2001 01 26)
  2001 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė įsteigti Informacinės visuomenės plėtros departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos. (2001 02 26)
  2001 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė sudaryti tarpžinybinę Informacinės visuomenės plėtros komisija. (2001 02 27)
  2001 m. vasario 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos nacionalinės informacinės visuomenės plėtros koncepciją. (2001 02 28)
  2001 m. kovo 1 d.Patvirtintas Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kvietkauskas. (2001 03 01)
  2001 m. kovo 7 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas pasirašė dekretą dėl Lietuvos žinių visuomenės tarybos prie Lietuvos Respublikos Prezidento sudarymo. (2001 03 07)
  2001 m. kovo 13 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacijos (WIPO) autorių teisių sutartį. (2001 03 13)
  2001 m. kovo 14 d. Darbo grupė E-Valdžios koncepcijai patikslinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė patikslintą e-Valdžios koncepciją. (2001 03 14)
  2001 m. balandžio 2 d. Seimo narys V.Orechovas pateikė Seimo laikinosios komisijos telekomunikacijų problemoms tirti darbo ataskaita. (2001 04 02)
  2001 m. balandžio 26 d. Seimo narys Andrius Kubilius pateikė Seimui rezoliuciją dėl žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje prioritetinių darbų. (2001 04 26)
  2001 m. gegužės 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo nuo 2001 m. liepos 1 d. įsteigė Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. (2001 05 22)
  2001 m. gegužės 24 d. Seimas priėmė rezoliuciją "Dėl žinių visuomenės ir žinių ekonomikos plėtros Lietuvoje prioritetinių darbų". (2001 05 24)
  2001 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas paskyrė Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos narius (2001 05 30)
  2001 m. birželio 25 d. LR Vyriausybė pritarė Elektroninio verslo koncepcijai (2001 06 25)
  2001 m. liepos 5 d. LR Vyriausybė patvirtino Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nuostatus (2001 07 05)
  2001 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strateginį planą. (2001 08 10)
  2001 lapkričio 26 d. Parengta Lietuvos nacionalinė informacinės visuomenės plėtros strategija “Lietuva – globalių galimybių šalis” (2001 11 26)
  2001 m. gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino informacijos technologijų saugos valstybinės strategiją ir jos įgyvendinimo planą (2001 12 22)
  2001 m. rugsėjo 18 d. patvirtinta Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto sudėtis (2001 09 18)
  2001 m. rugsėjo 13 d. įsteigtas Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitetas (2001 09 13)   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas

LR Seimas