Lietuvos Respublikos Seimas

2001-07-09 posėdis

2001 m. liepos 9 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, apsvarstęs Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-513, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms. Šiuo įstatymo projektu nustatoma, jog savivaldybių tarybos iki 2001 m. spalio 1 d. turi patvirtinti savo veiklos reglamentą, sudaryti kontrolės komitetą ir valdybą (taikoma savivaldybėms, kuriose tai nebuvo padaryta), įteisinti savivaldybės administraciją kaip savivaldybės įstaigą, prireikus tikslinti jos struktūrą. Savivaldybės tarybos komitetų, sudarytų iki šio įstatymo įsigaliojimo, veikla, jeigu taryba nenusprendžia kitaip, tęsiama iki savivaldybės tarybos kadencijos pabaigos.

Komitetas bendru sutarimu iš esmės pritarė Žemės reformos įstatymo 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr. IXP-866 ir nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui:

  1. įstatymo projektą tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas;
  2. sukonkretinti įstatymo projekto 1 straipsnio sąvoką “ar kitus teritorijų planavimo dokumentus”.

Komitetas pasirengė svarstyti Seimo nutarimo “Dėl žurnalistų etikos inspektoriaus atlyginimo” projektą Nr. IXP-853. Komiteto išvadų rengėjais nutarta paskirti Algimantą Valentiną Indriūną, Eligijų Masiulį ir Petrą Papovą.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 09.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas