Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 04 posėdis

 

Š.m. liepos 4 d. Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje buvo svarstomi:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo įstatymo projektas (IXP-769), kuriam buvo pritarta bendru sutarimu;

Seimo nutarimo ,,Dėl Valstybės strateginių atsargų kaupimo ir išlaikymo programos patvirtinimo" projektas (IXP-716), kuris buvo redaguotas pagal sudarytos darbo grupės pasiūlymus. Komitetas pritarė patobulintam nutarimo projekto variantui.

Komiteto nariams sutarus, buvo svarstomi dar du papildomi darbotvarkės klausimai:

Valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas (IXP-129(3)) ir patobulintas LR 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-727(2)), pagal kurį numatoma Policijos departamentui prie VRM 2001 m. vietoj prašomų papildomų 5 mln. Lt skirti 3,1 mln.Lt. Dėl pastarojo įstatymo projekto komiteto narių nuomonė buvo vieninga - laikytis ankstesnėje komiteto išvadoje registruotus siūlymus, t.y. 2001 metais skirti papildomą 5 mln. Lt finansavimą. Šią komiteto narių nuostatą komiteto pirmininkas Alvydas Sadeckas komentavo kaip būtinybę nors truputį pagerinti ir taip prastą Policijos darbuotojų veiklos finansavimą, nes būtiniausioms reikmėms Policijos departamentui 2001 metais reikėtų papildomų 22 mln. Lt. Patenkinus ankstesnį komiteto siūlymą skirti papildomus 5 mln. Lt, papildomas finansavimas tesudarytų 12,215 mln. Lt, t.y. beveik dvigubai mažiau nei yra būtina. A. Sadeckas registruos pasiūlymą šiuo klausimu.

Valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui komitetas pritarė, o taip pat pritarė A. Sadecko registruotam pasiūlymui dėl šio įstatymo projekto.

 

 

 

Komiteto padėjėja

Asta Šatkauskaitė, 396 772

 

 

1

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 04.
Asta Šatkauskaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas