Lietuvos Respublikos Seimas

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 07 04 dienos posėdis

 

 

Komitetas pakartotinai svarstė Seimo nutarimo "Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos" projektą. Nutarta 2 straipsnyje nurodytą datą - liepos 1d., iki kurios siūloma Kultūros ministerijai atlikti kultūros vertybių paveldo apsaugos sistemos auditą, pakeisti į lapkričio 1d. ir šį straipsnį išdėstyti taip: "Siūlyti Kultūros ministerijai, įgyvendinant Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės paminklosaugos komisijos 1999m. kovo 10 d. – 1999 m. gruodžio 31 d. veiklos ataskaitos” 2 straipsnio nuostatą, atlikti kultūros vertybių paveldo apsaugos sistemos auditą iki 2001 m. liepos 1 d."

Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 07 04 d. posėdyje toliau buvo svarstomas Aukštojo mokslo įstatymo 2, 27, 28, 29, 39, 41, 47, 48, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas P-725. Buvo diskutuojama dėl Teisės departamento, papildomų komitetų, atskirų Seimo narių, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijos, Europos teisės departamento ir kitų institucijų bei suinteresuotų asmenų pateiktų siūlymų. Nuspręsta teikti Seimui svarstyti patobulintą įstatymo projektą P-725(2).
Naujausi pakeitimai - 2001 07 04.
Rūta Kačkutė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas