Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 02 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas po svarstymo iš esmės pritarė Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimui bei nusprendė siūlyti Aplinkos ministerijai: kuo skubiau, užtikrinant veiksmų viešumą, suformuoti Viešosios įstaigos "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" Aplinkosaugos lėšų valdymo komitetą įtraukiant į Komiteto sudėtį Seimo aplinkos apsaugos bei visuomeninių organizacijų atstovus; peržiūrėti Viešosios įstaigos "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" Aplinkosaugos lėšų valdymo komiteto funkcijas, siekiant užtikrinti minėto Komiteto realų efektyvų dalyvavimą fondo valdyme; pavesti Viešosios įstaigos "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" Aplinkosaugos lėšų valdymo komitetui pateikti pasiūlymus dėl Viešosios įstaigos "Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas" įstatų patikslinimo, peržiūrint fondo valdymą, steigėjo teises ir pareigas, pagrindinės veiklos tikslus ir uždavinius, prioritetą suteikiant aplinkosaugos klausimų sprendimui, aplinkosaugos investicinių projektų finansavimui ir konkrečiai finansinei paramai smulkiam ir vidutiniam verslui.

Komitetas pritarė Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projektui IXP-658.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 03.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas