Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 07 02 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. liepos 2 d. posėdyje apsvarstė Lietuvos Respublikos Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą. Šiame įstatymo pakeitimo projekte nustatoma, kad žemė laisvosiose ekonominėse zonose yra ne vien nuomojama ir subnuomojama, bet gali būti įgyjama ir nuosavybės teise. Tačiau Komiteto nuomone iki nebus priimtas Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų pakeitimas, pasiūlymai dėl žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn Kauno laisvajai ekonominei zonai, nesvarstytini.

Kitiems teikiamo įstatymo pakeitimo ir papildymo projekto straipsniams Komitetas pritaria, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento 2001 06 01 išvadą.

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas