Lietuvos Respublikos Seimas

2001 07 02

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO POSĖDIS

Vilnius, liepos 2 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi penkių įstatymų projektai: Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) ratifikavimo įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo įstatymo projektas; Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais ratifikavimo įstatymo projektas; Konvencijos dėl eismo įvykiams taikytinos teisės ratifikavimo įstatymo projektas ir Konvencijos dėl valdžios institucijų įgaliojimų ir taikytinos teisės nepilnamečių apsaugos srityje ratifikavimo įstatymo projektas.

Projektus pristatė Susisiekimo, Krašto apsaugos ir Aplinkos ministerijų atstovai. Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pasidalijo savo mintimis apie įstatymų projektus. Buvo pažymėta, kad ratifikuojami susitarimai ir konvencijos yra naudingi Lietuvai. Po diskusijų ratifikavimo įstatymams buvo pritarta.

 

 

 

 

Parengė G.Ramanauskas

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 07 02.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas