Lietuvos Respublikos Seimas

2001-07-02 posėdis

2001 m. liepos 2 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasirengė svarstyti Vietos savivaldos įstatymo 11, 21, 27, 28, 29, 30, 36 ir 37 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-512 bei Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-513. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėnas, A.Rimas ir V.Matuzas.

Komitetas, apsvarstęs Seimo nario A.V.Indriūno pasiūlymus dėl Valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. IXP-129, nusprendė:

    1. Pakeisti teikiamo projekto pavadinimą į “Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 4 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas”.
    2. Pritarti Seimo nario A.V.Indriūno pasiūlymui pakeisti Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį ir 33 straipsnį papildyti nauja 4 dalimi.

Apsvarstęs Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-762 ES, Komitetas bendru sutarimu nusprendė grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento išvadas, komiteto patarėjo B.Kleponio pažymą bei Seimo nario E.Klumbio siūlymus.

Apsvarstęs Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" reorganizavimo ir butų bei komunalinių objektų ūkio eksploatavimo ir remonto uždarosios akcinės bendrovės akcijų perdavimo savivaldybėms įstatymo projektą Nr. IXP-764, Komitetas, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento ir komiteto patarėjo B.Kleponio pareikštas pastabas bei Lietuvos savivaldybių asociacijos siūlymus, bendru sutarimu nusprendė siūlyti grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įstatymo “Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui Nr. IXP-697 ir nusprendė pasiūlyti pagrindiniam komitetui siūlyti Vyriausybei teikti Seimui Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė grąžinti iniciatoriams tobulinti Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-440.
Naujausi pakeitimai - 2001 07 02.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas