Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 06 27 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. birželio 27 d. išvažiuojamajame posėdyje susipažino su dviejų itin reikšmingų žemės ūkio institucijų - Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto ir Kaimo verslo plėtros ir informacijos centro veikla.

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas dalyvavo rengiant Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją (iki 2006 metų), Žemės ūkio ir maisto ūkio integracijos į ES derybinę poziciją, taip pat stojimo į ES pasekmių analizę.

Šiuo metu institutas ruošia nacionalinės žemės ūkio plėtros strategijos įgyvendinimo priemones. Instituto direktorius Donatas Stanikūnas supažindino Komiteto narius su minėtų priemonių rengimo eiga, kitais šiuo metu atliekamais darbais. Komiteto nariai pateikė pastabų ir pasiūlymų dėl Strategijos įgyvendinimo priemonių tobulinimo. Pasiūlyta labiau akcentuoti žemės reformos užbaigimo, žemės ūkio ir maisto produktų bei žemės rinkų plėtros , kaimo žmonių užimtumo bei socialinės paramos formų problemas, kaip geriau informuoti kaimo žmones apie parengtas priemones.

Kaimo verslo plėtros ir informacijos centro direktorius Sigitas Puodžiukas papasakojo apie vieningos žemės ūkio informacinės sistemos kūrimą ir tobulinimą. Centras vykdo darbus susijusius su Integruotos administravimo ir kontrolės sistemos sudėtinių dalių kūrimu ir įgyvendinimu. Šiuo metu tai yra gyvulių ir žemės sklypų indentifikavimo ir registravimo darbai bei kai kurios kitos programos. Netrukus bus baigtas kurti Žemės ūkio produkcijos gamintojų registras.

Komiteto pirmininkas J.Kraujelis teigiamai įvertino šių institucijų veiklą ir pažymėjo, kad jų vaidmuo pasirengimo į ES laikotarpyje yra ypač svarbus ir ateityje dar labiau didės, todėl svarbu užtikrinti jų stabilų darbą.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas