Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 27 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo Verslo ir užimtumo komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas IXP-723.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Pritarti komiteto patobulintam nutarimo projektui.
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-766.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projektą atmesti, kadangi teikiamo įstatymo projekto pataisos pablogintų operatyvinės veiklos subjektams vykdyti telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos turinio kontrolę (”už” balsavo 7, “prieš” – 1, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Pranas Vilkas.

 

3.SVARSTYTA:

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo projektas IXP-693.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui įstatymą tobulinti įvertinant Seimo narių K.D.Prunskienės, J.Olekos ir Seimo Teisės departamento pasiūlymus (”už” balsavo 8, “susilaikė” – 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: K.D.Prunskienė.

 

4.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 07 02) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 07 02) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Dėl konferencijos "Naujos technologijos - Lietuvos ūkio strategijos pagrindas"

Ekonomikos komiteto nariai išklausė informaciją dėl konferencijos "Naujos technologijos - Lietuvos ūkio strategijos pagrindas", kurią pateikė Lietuvos inžinierių sąjungos prezidentas dr.D.Zanevičius.

Taip pat vyko Transporto veiklos pagrindų pakeitimo įstatymo projekto IXP-433(3) ir Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) ratifikavimo įstatymo projekto IXP-694 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 29.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas