Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-06-27

Komitetas 2001-06-27 svarstė Telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-766. Svarstyme dalyvavo Seimo narys J.Sabatauskas,Valstybės saugumo departamento valdybos viršininkas A.Bloznelis, Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimų departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas A.Stepučinskas, Europos teisės departamento vyriausioji specialistė-ekspertė D.Jočienė, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininkė O.Jakštaitė, Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Ž.Pacevičius. Projekto tikslas – suderinti su Telekomunikacijų įstatymo nuostatas su Konstitucijos nuostatomis. Komitetas, išklausęs svečių nuomones, nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento, Generalinės prokuratūros, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos pastabas.

Dalyvaujant Teisingumo viceministrui G.Švedui, Teisės instituto direktoriui A.Dapšiui, Instituto Kriminologinių tyrimų skyriaus vedėjui G.Sakalauskui Komitetas svarstė Santuokos ir šeimos kodekso 81 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-668, kurį bendru sutarimu nusprendė atmesti, kadangi nuo 2001 m. liepos 1 d. įsigaliosiančio Civilinio kodekso 3.194-3.203 straipsniais sureguliuoti nepilnamečių vaikų išlaikymo santykiai, o pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 51 straipsnį, įsigaliojus Civiliniam kodeksui neteks galios Santuokos ir šeimos kodeksas.

Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 32 ir 542 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą, Nr.IXP-367, kuriuo siūloma priimti tokias pataisas, pagal kurias teismai galės taikyti finansinę baudą adekvačią nusikaltimo sunkumui, be to, pirmą kartą nuteistieji už sunkius nusikaltimus turės stimulą pavyzdingai elgtis ir tuo užsitarnauti lygtinį paleidimą. Komitetas pritarė įstatymo projektui.

Taip pat Komitetas svarstė Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-350, kurio svarstyme dalyvavo Seimo kontrolieriai – L.Kuodienė, K.Milkeraitis, G.Račinskienė, R.Valentukevičius, Z.Zamžickienė, Vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas K.Lapinskas, Europos teisės departamento vyriausioji specialistė-ekspertė D.Jočienė, Teisės instituto atstovė J.Paužaitė, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Įstatymo projektu siekiama įteisinti nuostatą, kad Administracinių teismų kompetencijai šalia tokių institucijų, kaip Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, Ministro Pirmininko, Vyriausybės(kaip kolegialios institucijos), Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, kitų teismų teisėjų veiklos, nepriskiriama tirti Seimo kontrolierių veiklos. Ši nuostata sukėlė dideles diskusijas. Daugelis ekspertinių institucijų nurodė, kad atėmimas žmonėms teisės skųsti juos liečiančius Seimo kontrolierių sprendimus, pažeistų Konstituciją ir tarptautinės teisės aktus. Komitetas bendru sutarimu nusprendė daryti svarstyme pertrauką ir siūlyti Teisės ir teisėtvarkos komitetui surengti bendras diskusijas dėl šio projekto.

Vyko klausymai dėl Seimo kontrolierių įstatymo 2, 4, 6, 11, 12, 14, 22, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-748.

Aptarti kiti klausimai ir kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas