Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 27 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

 

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymo projektą IXP-521(3SP). Dalyvavo komiteto nariai, Aplinkos bei Sveikatos apsaugos ministerijos atstovai. Nuspręsta pritarti su pastabomis Nuodingų medžiagų kontrolės įstatymo projektui IXP-521(3SP).

Komitetas svarstė Statybos įstatymo 1, 2, 3, 5, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-413(2), kurį pateikė kuratorė Jūratė Juozaitienė ir nusprendė: vadovaujantis Seimo Statuto 150 str. 1 d. paskelbti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (nauja redakcija) projektą IXP-413(2) visuomenei svarstyti; Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (nauja redakcija) projektą IXP-413(2) svarstyti komiteto posėdyje Seimo rudens sesijos pradžioje.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 27.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas