Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. birželio 27 d. posėdis

Š.m. birželio 27 d. Seimo sveikatos reikalų komiteto nariai K.Kuzmickas, A.Klišonis, J.Matulevičius ir V.Nekrašas susitiko su Pasaulio Banko Lietuvos sveikatos projekto vertinimo misijos dalyviais: misijos vadove p.Loraine Hawkins, Pasaulio Banko Varšuvos skyriaus veiklos analitike p. Marzena Kulis, Budapešto skyriaus pirkimų specialiste p.Eszter Kovacs, Vilniaus skyriaus sveikatos programų ir socialinių reikalų specialiste p. Vilija Kostelnickiene. Susitikime dalyvavo Sveikatos apsaugos projekto koordinavimo biuro direktorė p.D.Pentiokinienė, projekto įgyvendinimo vadybininkė R.Janonienė, pirkimų specialistas A.Zabulėnas.

P. Loraine Hawkins pažymėjo, kad įgyvendinant projektą per pusę metų jaučiama žymi pažanga. Tolimesnei sparčiai eigai reikia strateginių sprendimų dėl greitosios medicinos pagalbos, dienos chirurgijos centrų, sveikatos informacinės sistemos. Svarbūs sprendimai turi būti priimti apskričių ir savivaldybių lygyje.

Komiteto pirmininkas K.Kuzmickas pažymėjo, kad Lietuvos sveikatos sistemos reforma turi vykti sparčiau, todėl labai svarbi ekspertinė-konsultacinė pagalba, deja, kai kurie sprendimai vėlavo.

Svečiai atsakė į Komiteto narių klausimus, įvyko pasikeitimas nuomonėmis.

Komiteto nariai, dalyvaujant Seimo nariui E.Klumbiui, SAM, VLK atstovams apsvarstė Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-597 ir Sveikatos draudimo įstatymo 5 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-410. Posėdžio dalyviai nutarė siūlyti sujungti šiuos projektus ir daryti svarstyme pertrauką iki bus gauta Vyriausybės išvada dėl šio projekto.

Komiteto nariai, dalyvaujant Seimo nariui E.Klumbiui, SAM atstovams apsvarstė E.Klumbio pasiūlymus Geriamojo vandens įstatymo projektui Nr.IXP-695 ir po diskusijų daliai jų pritarė.

Svarstytas Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-303 ir Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-304. Posėdyje dalyvavusi Seimo Teisės departamento vyr.specialistė O.Buišienė atkreipė dėmesį, kad žmogaus teisių gynimo požiūriu pacientas negali būti laikomas vartotoju pagal Vartotojų teisų gynimo įstatymą. Atsižvelgiant į tai, kad negauta Vyriausybės išvada dėl šių projektų, Komitetas balsų dauguma nutarė daryti svarstyme pertrauką iki bus gauta Vyriausybės išvada dėl šių projektų ir sudaryti darbo grupę šiuo metu egzistuojančių institucijų, kurios dalyvauja kontroliuojant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, sistemai peržiūrėti.

Komitetas priėmė sprendimą dėl parengiamųjų darbų svarstyti Sveikatos sistemos įstatymo 22, 88 straipsnių pakeitimo ir 89, 90, 91, 93 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektą IXP-794, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-795 ir Biomedicininių tyrimų etikos įstatymo 2 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-796.

Komitetas pritarė kitos savaitės darbotvarkei.

 

 

 

 

 

 

Komiteto vyresnioji patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2001 06 27.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas