Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 25 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Elektros energetikos įstatymo 2, 9, 10, 12, 14, 19, 26, 29, 31, 33, 39, 46, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-777.

NUSPRĘSTA:

  1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 9, "prieš" - 1 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Juozas Palionis.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo įstatymo projektas IXP-693.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

3. SVARSTYTA:

Atliekų tvarkymo įstatymo 32, 33 ir 34 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-722.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

    1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Rimantas Sinkevičius.

 

4.SVARSTYTA:

Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-545.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorės pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Vaclovas Karbauskis.

 

5.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinio saugumo strategijos projekto rengimo" projektas IXP-754.

NUSPRĘSTA:

    1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ("už" balsavo 6, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).
    2. Komiteto paskirtas pranešėjas Artūras Vazbys.

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-709 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, B.Vėsaitę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-485(A) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, E.Maldeikį ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Susitarimo dėl tarptautinio nemaršrutinio keleivių vežimo tarpmiestiniais ir miesto autobusais (INTERBUS) ratifikavimo įstatymo projekto IXP-694 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-369 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" reorganizavimo ir butų bei komunalinių objektų ūkio eksploatavimo ir remonto uždarosios akcinės bendrovės akcijų perdavimo savivaldybėms įstatymo projekto IXP-764 ir Geležinkelių infrastruktūros renovacijos ir plėtros programos finansavimo įstatymo projekto IXP-765 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 26.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas