Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 25 d. BFK posėdis

  1. Bendru komiteto narių sutarimu pritarta Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo įstatymo projektui Nr.IXP-775, G.Šivickas Alg.Butkevičius /T.Gražiūnas/;
  2. Apsvarstyti pasiūlymai Mokesčio administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-550 ir jį lydintiems įstatymų projektams. G.Šivickas Z.Balčytis /T.Gražiūnas/;
  3.  

  4. Pritarta Savivaldybių biudžetams 1997-2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektui Nr.IXP-404(2), E.Savickas Alg.Butkevičius /J.Alasevičienė/. Seimo narys A. Butkevičiaus siūlo patikslinti įstatymo projekto 3 ir 4 straipsnius.įstatymo projekte numatytą padengti Lietuvos respublikos iš valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų ir akcinės bendrovės ,,Lietuvos energija” skolų pripažinimo valstybės vidaus skola ir šios skolos dalimi 71757 tūkst. litų (sumažintą savivaldybių biudžetų 1997 metų viršplaninėmis pajamomis, kuri sudarė 71757 tūkst. litų) padengti 1997 –2000 metais savivaldybių biudžetų negautas pajams.
  5. LR Seimo pavedimas sujungti Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr.IXP-402(2) su Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu Nr.IXP-645, R.Palaitis, A.Plokšto, patarėjas /G.Morkūnas/.
  6. Nuspręsta pritarti Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui, parengtam projektus Nr. IXP-645 ir Nr. IXP-402(2) sujungus į vieną įstatymo projektą, ir pateikti Seimui priimti;

  7. Pritarta Lietuvos banko 2000 metų finansinės ataskaitai, R.Palaitis, A.Plokšto, patarėjas /G.Morkūnas/.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 26.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas