Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

  

2001-06-20

 

 

Komitetas 2001-06-20 posėdyje svarstė Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 1, 4, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 28, 29, 47 straipsnių bei V skyriaus pakeitimo ir X skyriaus pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-678. Posėdyje dalyvavo Europos teisės departamento vyriausioji specialistė-ekspertė D.Jočienė ir Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Komitetas iš esmės pritarė projektui, tačiau nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui, rengiant galutinę redakciją, atsižvelgti į Lietuvos Respublikos Seimo Teisės departamento, Valstybinės teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos bioetikos komiteto ir Valstybinio psichikos sveikatos centro pastabas.

Dalyvaujant Seimo nariams D.Teišerskytei ir G.Šivickui, Finansų ministerijos Valstybės fondo skyriaus viršininkui A.Makaveckui, komitetas svarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr.IXP-411. Kadangi projektu paliečiamos daugelio žmonių teisės, ir jis esminiai paliečia valstybės finansinius įsipareigojimus, komitetas nusprendė atmesti įstatymo projektą ir siūlyti pagrindiniam komitetui iniciuoti projekto, o taip pat kitų su Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimu susijusių problemų aptarimą komisijoje, kuri būtų sudaryta frakcijiniu principu.

Komitetas atidėjo Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr.IXP-350 svarstymą kitam komiteto posėdžiui.

Posėdyje dalyvaujant Seimo kontrolieriams L.Kuodienei, G.Račinskienei, K.Milkeraičiui, Teisingumo viceministrui P.Koverovui ir ministerijos l. e. Teisės departamento direktorės pareigas D.Bublienei, svarstė Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 5, 15, 16, 18, 40, 46 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-749. Komitetas nusprendė iš esmės pritarti įstatymo projektui, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui atidėti projekto 16 straipsnio svarstymą ir svarstyti jį kartu su projektu Nr.IXP-350.

Komitetas pritarė 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-727.

Dalyvaujant Seimo kontrolieriams L.Kuodienei, G.Račinskienei, K.Milkeraičiui, komitetas pritarė naujos redakcijos Seimo nutarimo “Dėl Seimo kontrolierių įstaigos veiklos” projektui.

Vyko klausymai dėl Pabėgėlio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-700 ir dėl Seimo kontrolierių įstatymo 2, 4, 6, 11, 12, 14, 22, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr.IXP-748.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 25.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas