Lietuvos Respublikos Seimas

2001-06-25 posėdis

2001 m. birželio 25 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas pasirengė svarstyti:

· Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" reorganizavimo ir butų bei komunalinių objektų ūkio eksploatavimo ir remonto uždarosios akcinės bendrovės akcijų perdavimo savivaldybėms įstatymo projektą Nr. IXP-764. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Lapėnas ir J.Jurkus.

· Saugomų teritorijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (nauja redakcija) Nr. IXP-762 ES. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Masiulis, G.Didžiokas ir A.Pulokas.

Apsvarstęs Savivaldybių biudžetams 1997-2000 metais neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektą Nr. IXP-404(2), Komitetas bendru sutarimu nusprendė esmės pritarti įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam komitetui:

1. Patikslinti įstatymo projekto pavadinimą: “Savivaldybių biudžetams 1997 – 2000 neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies savivaldybėms priskirtosioms funkcijoms pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymas”. Tai suderinama su Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsniu. Atitinkamai patikslinti įstatymo projekto 1 ir 2 straipsnius ir priedėlio pavadinimą.

2. Paskirstyti visoms savivaldybėms 71757 tūkst. litų, didinant joms 1997 –2000m. neperduotos valstybės biudžeto lėšų dalies dydžius. 1997 m. lapkričio 25 d. įstatymo Nr. VIII-538 2 straipsnio 2 dalies 2 punktu valstybės vidaus skola jau yra pripažinta, įstatymo priedėliu pripažįstant pagrįstomis savivaldybių biudžetinių įstaigų skolas, ne didesnes už 1994-1996 metais negautas šiuo įstatymu patvirtintų dydžių pajamas. Valstybės vidaus skolos dydis sumažintas 1997 m. viršplaninėmis pajamomis ir Vyriausybės skirtomis 1997 metais lėšomis. Akivaizdu, kad įstatymu nepanaikinus šios minimo įstatymo normos, arba neginčijus jos Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatytąja tvarka, 1997 m. lapkričio 25 d. įstatymas “Iš valstybės ir savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų ir akcinės bendrovės “Lietuvos energija” skolų pripažinimo valstybės vidaus skola ir šios skolos padengimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymas” galioja visa apimtimi, todėl įstatymo projekto aiškinamąja medžiaga teikiama pripažinti 71757 tūkst. litų skolos paskirtis teisiškai ir finansiškai nepagrįsta.

3. Įstatymo projekto priedėliu paskirstyti Birštono, Druskininkų,Palangos, Klaipėdos miestų, Jonavos, Kaišiadorių, Kauno, Lazdijų ir kt. rajonų savivaldybėms priskirtosioms funkcijoms vykdyti 1997 – 1998 metais neperduotas valstybės biudžeto lėšas, nesunkiai apskaičiuojamas tokiu pat metodu, kaip ir sekančių biudžetinių metų valstybės biudžeto bendroji dotacija. Lėšų šaltinis – ta pati71757 tūkst. litų lėšų suma.

Komitetas bendru sutarimu pritarė iniciatorių pateiktiems Vietos savivaldos įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-750 bei Mokesčių administravimo įstatymo 29 straipsnio 7 dalies 4 punkto įgyvendinimo įstatymo projektui Nr. IXP-775.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti Seimo kontrolierių įstatymo 2, 4, 6, 11, 12, 14, 22, 24 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-748 bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 5, 15, 16, 18, 40, 46 ir 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-749, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

Komitetas bendru sutarimu nutarė siūlyti pagrindiniam komitetui grąžinti Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-735 iniciatoriams tobulinti.

Komitetas atidėjo Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsnio papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-440 bei Įstatymo “Dėl asmenų, laikomų nuolat gyvenančiais Lietuvos Respublikoje” pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto Nr. IXP-697 svarstymą iki kito komiteto posėdžio.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 25.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas