Lietuvos Respublikos Seimas

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į Panevėžio apskritį rezultatų

SPRENDIMAS

2001-06-14 Nr. 11

Dėl išvažiuojamojo posėdžio į

Panevėžio apskritį rezultatų

 

 

Komitetas, š.m. gegužės 30 d. išvažiuojamojo posėdžio Panevėžio apskrityje metu aplankęs Panevėžio rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir išklausęs Panevėžio apskrities gydytojos R.Ulianskienės informaciją apie apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo plano projektą, apskrities savivaldybių atstovų, Valstybinės bei Panevėžio teritorinės ligonių kasos atstovų pasisakymus, konstatuoja, kad apskrityje sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizacija vykdoma nuosekliai: integruotos specializuotos ligoninės į daugiaprofilinių sudėtį, taip gaunant žymų ekonominį efektą, atskirtas pirminis ir antrinis lygiai, sprendžiamas slaugos lovų apskrityje trūkumo klausimas. Tačiau išlieka netolygus pirminės sveikatos priežiūros įstaigų išdėstymas, ne visos savivaldybės yra parengę ir patvirtinę pirminės sveikatos priežiūros plėtros programas, ne visos savivaldybės turi savivaldybių gydytojus. Panevėžio rajono poliklinikoje išlieka neatskirtas pirminis ir antrinis sveikatos priežiūros paslaugų lygiai. Pernelyg lėtai sprendžiami Panevėžio slaugos ligoninės (buvusios onkologijos ligoninės) patalpų perdavimo savivaldybei juridiniai klausimai.

Atsižvelgdamas į šiuos motyvus Komitetas nusprendžia:

  1. Siūlyti Panevėžio apskrities viršininko administracijai kartu su SAM sudaryta darbo grupe patobulinti apskrityje esančių sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planą, suderinti jį su apskrities savivaldybėmis ir pateikti galutinį plano variantą Komitetui iki š.m. liepos 1 d.
  2. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, Valstybinei ligonių kasai bei Lietuvos savivaldybių asociacijai dar kartą apsvarstyti ir pateikti siūlymus dėl galimo slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninių finansavimo perdavimo savivaldybėms.
  3. Siūlyti Vyriausybei bei Panevėžio apskrities viršininkui apsvarstyti ir priimti sprendimus dėl Rokiškio psichiatrinės ligoninės apsaugos organizavimo ir finansavimo pagerinimo užtikrinant visuomenei pavojingų psichikos ligonių gydymo ir apsaugos režimą.

 

 

 

Komiteto pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas
Naujausi pakeitimai - 2001 06 22.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2000-2001 metai

LR Seimas