Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkui buvo pristatyta Lietuvos mokslininkų parengta Mokslo ir technologijų baltoji knyga

Šiandien Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Ateities memorandumo organizacinio komiteto atstovais: Seimo Informacinės visuomenės plėtros komisijos pirmininku Gintautu Babravičiumi, akademiku Eduardu Vilku, Švietimo ir mokslo ministru Algirdu Monkevičiumi, Seimo nariu Andriumi Kubiliumi, Lietuvos studentų sąjungos atstovu Pauliumi Jankausku, Lietuvos Pramonininkų asociacijos atstovu Vaclovu Šleinota, Švietimo ministerijos Mokslo ir studijų departamento vadovu Albertu Žaliu bei kitais.

Seimo vadovui buvo pristatyta šalies mokslininkų parengta Mokslo ir technologijų baltoji knyga, kurioje atspindėti bendri strategijos, kaip sukurti Lietuvos žinių visuomenę, nuostatai; Memorandumas "Lietuvos ateitis - žinių visuomenė" bei jį inicijavusios visuomeninės organizacijos; pasiūlymas dėl Ateities komiteto, nagrinėsiančio su informacine visuomene, mokslu bei technologijomis susijusius klausimus, įsteigimo Seime.

Susitikimo dalyviai pasidžiaugė, kad žinių visuomenės idėja yra plačiai palaikoma, ką parodo ir daugybės visuomeninių organizacijų pritarimas pristatytam Memorandumui. Jame teigiama, kad "visos visuomenės pasiryžimas kurti žinių visuomenę, nepriklausomai nuo valdžių kaitos, nepalankių ekonominių sąlygų, taupant lėšas kitų, mažiau svarbių šalies poreikių tenkinimo sąskaita - esminis Lietuvos posūkis, kuriant materialinę ir dvasinę žmonių gerovę".

Švietimo ir mokslo ministras A.Monkevičius pažymėjo, jog šiuo metu trūksta tik politinio pritarimo, akcento jau vykstantiems, "iš apačios" inicijuojamiems procesams, nėra nacionalinės politikos, strategijos žinių visuomenės plėtros srityje, kuri apjungtų ekonomikos, švietimo bei kitas sistemas.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas