Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 20 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-303.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai ("už" balsavo 7, "prieš" - 4 komiteto nariai).

 

2.SVARSTYTA:

Sveikatos sistemos įstatymo 53 ir 79 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-304.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, nurodant instituciją, kuri bus Valstybinės medicininio audito inspekcijos steigėja ir tvirtins jos nuostatus, struktūrą.

 

3. SVARSTYTA:

Dėl Bendradarbiavimo sutarties tarp "Williams International Company" ir OAO "Yukos" Oil Corporation

NUSPRĘSTA:

    1. Konstatuoti, kad Ekonomikos komitetas 2001-06-19 14.00 val. gavo ir 2001-06-20 Komiteto posėdyje išklausė “Williams“ atstovų informaciją apie bendradarbiavimo sutartį tarp “Williams International Company” ir OAO “Yukos” Oil Corporation”.
    2. Nesant bendradarbiavimo sutarties tarp “Williams International Company” ir OAO “Yukos” Oil Corporation” teisinės ir ekonominės analizės, rekomenduoti LR Vyriausybei atidėti sprendimo dėl šios sutarties priėmimą.
    3. Prašyti LR Vyriausybės prieš priimant galutinį sprendimą dėl bendradarbiavimo sutarties tarp “Williams International Company” ir OAO “Yukos” Oil Corporation” pateikti Ekonomikos komitetui sutarties teisinę ir ekonominę analizę bei pasekmių prognozę.

 

4.SVARSTYTA:

VATESI ataskaita "Atominė energetika Lietuvoje: branduolinė sauga 2000 m."

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti pateiktai ataskaitai.

2. Komiteto paskirta pranešėja K.D.Prunskienė.

 

5.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Valstybės strateginių atsargų kaupimo ir išlaikymo programos patvirtinimo" projektas IXP-716.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti, atsižvelgiant į Seimo Kanceliarijos Teisės departamento išvadą.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas R.Sinkevičius.

 

6.SVARSTYTA:

Dėl AB "Panevėžio stiklas" finansinės padėties.

AB "Panevėžio stiklas" gen. direktorius A.Bakonis informavo komiteto narius, kad dėl bendrovės įsiskolinimo darbuotojams 2001-06-19 pasiekta taikos sutartis, numatanti, kad iki 2001-11-12 bus sumokėti įsiskolinimai darbuotojams, kalbėjo apie įmonės gaminamą produkciją bei bendrovės veiklos perspektyvas.

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 06 25) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 06 25) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Elektros energetikos įstatymo 2, 9, 10, 12, 14, 19, 26, 29, 31, 33, 39, 46, 47 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-777 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, R.Sinkevičių ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko diskusija "Dėl Azartinių lošimų įstatymo įgyvendinimo".
Naujausi pakeitimai - 2001 06 20.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas