Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001 06 20 dienos posėdį

 

1. Komitetas susitiko su Pagrindinių mokyklų asociacijos valdybos nariais, išklausė jų nuomonės apie svarbius švietimo reformos klausimus.

2. Visuomenės informavimo įstatymo 28 straipsnyje yra įteisinta nuostata, kad Spaudos, radijo ir televizijos fondo kultūros ir šviečiamosios veiklos žiniasklaidos projektams remti konkurso bendruosius nuostatus, suderintus su Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu, tvirtina Vyriausybė. Atsižvelgdami į tai, Fondo tarybos pirmininkas Stanislovas Žvirgždas ir Fondo direktorius Mykolas Karčiauskas pristatė Komitetui Fondo naujai parengtus 2002 metų žiniasklaidos projektų konkurso valstybės paramai gauti nuostatus. Po diskusijos buvo nuspręsta, kad atsižvelgiant į posėdyje pareikštas pastabas pataisyti nuostatai bus dar kartą apsvarstyti Komitete.

3. Europos kultūros programų centro vadovė Agnė Nastopkaitė pristatė Komiteto nariams Europos Sąjungos programą “Kultūra 2000”, papasakojo apie savo centrą, kuris veikia nuo šių metų sausio mėnesio, ir atsakė į Komiteto narių klausimus.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 20.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas