Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 20

UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETO POSĖDIS

Vilnius, birželio 20 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi klausimai dėl diplomatinio atstovavimo Pietų Amerikoje ir Egipte. Juos pristatė A.Taurantas (URM). Šiame kontekste buvo svarstytos ir ambasados Venesueloje bei konsulato JAE perspektyvos. Dėl ribotų URM finansinių galimybių gali tekti peržiūrėti atstovavimo šiose šalyse formas. Po diskusijų komitetas pritarė URM pasiūlymui steigti LR ambasadas Argentinoje ir Egipte. Buvo pažymėta, kad Lietuvos diplomatinio atstovavimo plėtimas padėtų vaisingai plėtoti abipusiškai naudingus santykius su Pietų Amerikos ir arabų valstybėmis.

Su vizų politikos perspektyvomis ir konsulinių įstaigų problemomis supažindino URM Konsulinio departamento direktorius A.Žurauskas. Buvo apžvelgti Lietuvos vizų politikos dinamiką įtakojantys veiksniai ir perspektyvos bei aptarta, kaip Lietuvos narystė ES paveiks jos vizų politiką kaimyninių valstybių atžvilgiu. A.Žurauskas informavo apie su kitomis šalimis vykstančias konsultacijas konsuliniais klausimais. Diskusijos metu Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai pasidalijo savo mintimis apie Lietuvos vizų politiką ir konsulinių įstaigų problemų sprendimo kelius. Posėdžio pabaigoje buvo nuspręsta tęsti apsikeitimą nuomonėmis apie vizų politiką tarp Seimo URK ir URM.

.

 

 

Parengė G. Ramanauskas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 20.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas