Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 18 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-460.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

2-3.SVARSTYTA:

LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485.

LR akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485(A).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projektų svarstyme daryti pertrauką.

4.SVARSTYTA:

2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-727.

NUSPRĘSTA :

1. Atsižvelgiant į tai, kad:

  1. komitetui nepateikta būtina informacija ir duomenys apie nacionalinio biudžeto įvykdymo būklę per penkis šių metų mėnesius, tendencijas bei prognozes;
  2. nepateikta informacija apie Valstybės investicijų programos vykdymo būklę per penkis šių metų mėnesius bei perspektyvas;
  3. nepateikta informacija dėl įstatymo projekte numatyto valstybės biudžeto pajamų padidėjimo pagrįstumo (biudžeto pajamų planas šiuo metu neįvykdomas);
  4. nėra lėšų, perskirstomų asignavimų valdytojams, ekonominio pagrįstumo -

pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti("už" balsavo - 9, "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Valentinas Greičiūnas.

 

5.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl Seimo verslo ir užimtumo komisijos nuostatų patvirtinimo" projektas IXP-723.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

6-7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Specialios paskirties akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" reorganizavimo ir butų bei komunalinių objektų ūkio eksploatavimo ir remonto uždarosios akcinės bendrovės akcijų perdavimo savivaldybėms įstatymo projekto IXP-764, Geležinkelių infrastruktūros renovacijos ir plėtros programos finansavimo įstatymo projekto IXP-765 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Valčiuką, J.Veselką ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).
  2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiems projektams laukia iki 2001 m. birželio 25 dienos.

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas Ūkinių bendrijų įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-545 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, S.Burbienę ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas Telekomunikacijų įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-766 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

  1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Orechovą, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).
  2. 10.SVARSTYTA:

   Pasirengimas Seimo nutarimo “Dėl Nacionalinio saugumo strategijos projekto rengimo" projekto IXP-754 svarstymui.

   NUSPRĘSTA:

   1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti K.D.Prunskienę, A.Vazbį ir komiteto patarėją V.Strimaitį (pritarta bendru sutarimu).

   11.SVARSTYTA:

   Pasirengimas Transporto veiklos pagrindų pakeitimo įstatymo projekto IXP-433(3) svarstymui.

   NUSPRĘSTA:

   1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, V.Karbauskį ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

  3. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. birželio 25 dienos.

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-719 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Palionį, J.Budrevičių ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

Taip pat vyko Vartotojų teisių gynimo įstatymo 1, 5, 8, 10, 15, 18, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-303, taip pat Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2,5,6,7,8,9,11,12,13,15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-338, Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-339 ir Muitinės kodekso 2 ir 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-340 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas