Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 18 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Aplinkos apsaugos komitetas svarstė Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektą IXP-343(3). Dalyvavo komiteto nariai ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyr. juristė. Komitetas po diskusijų iš dalies pritarė Teisės ir teisėtvarkos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų siūlymui dėl gyvūnų laikymo taisyklių bei kontrolės. Komitetas nepritarė Teisės ir teisėtvarkos ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetų ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto siūlymui ruošti atskirą įstatymo draudžiančio ar ribojančio kovinių ir sąlyginai pavojingų bei agresyvių šunų įvežimą į Lietuvos Respubliką, prekybą jais, jų veisimą, bei reglamentuojančio jų laikymą Lietuvos Respublikoje, projektą, todėl papildė Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 5, 6, 7 straipsnių pakeitimo bei papildymo 22 straipsniu įstatymo projektą IXP-343(3) 61 straipsniu: Agresyvių (kovinių, sąlyginai pavojingų) šunų laikymas. Nuspręsta: pritarti Komiteto patobulintam Gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo 1, 2, 5 ir 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo 61 straipsniu įstatymo projektui Nr. IXP-343(3).

Po diskusijų komitetas nusprendė iš esmės pritarti Geriamojo vandens įstatymo projektui IXP-695 ir siūlyti pagrindiniam komitetui:

1.1. Terminų sąrašą būtina papildyti nauju terminu “Įvadas”, kuris dažnai minimas įstatymo projekte. Siūlome tokį šio termino apibrėžimą: “Įvadas – pirma vamzdyno atkarpa pagal vandens tekėjimo kryptį jungianti viešojo vandens tiekimo skirstomąjį tinklą su vartotojui priklausančio pastato ar teritorijos vidaus tinklais. Skirstomojo tinklo ir įvado sujungimo ribose nustatomi pagrindiniai nuosavybės, atsakomybės už kokybę, komercinio atsiskaitymo ir kt. santykiai tarp geriamojo vandens tiekėjo ir naudotojo abonento”.

1.2. Siekiant geresnio terminų supratimo, siūlome tokią 2 straipsnio 19 punkto redakciją: “19. Pastatų vidaus vandentiekis – vamzdynas ir kita geriamojo vandens naudotojų abonentų statiniuose esanti vandens ruošimo ir skirstomoji įranga, įvadu sujungta su vandens tiekimo skirstomuoju tinklu”.

1.3. Siūlome tokią 2 straipsnio 23 punkto redakciją: “23. Vandentiekio skirstomasis tinklas - geriamo vandens transportavimo nuo jo paruošimo įrenginių iki naudotojo – abonento įvado lauko vamzdynas”.

1.5. 4 str. 2 p. 1 dalį siūlome papildyti ir suformuluoti taip: “1) parenka ir įgyvendina būtinas gyventojų aprūpinimo geriamuoju vandeniu priemones, vykdo naudojamų, priimamų naudoti ir nebenaudojamų bei nustatyta tvarka pripažintų bešeimininkiais vandens išteklių bei vandens tiekimo įrenginių apskaitą, įteisinimą ir apsaugą nuo taršos”.

1.6. 4 str. 2 p. 4 dalį suformuluoti taip: “4) užtikrina, kad juridinių ir fizinių asmenų ūkinė komercinė veikla nepablogintų sąlygų gyventojams individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu bei neblogintų viešojo vandens tiekimo sistemų eksploatacines savybes ir patikimumo reikalavimus, prižiūri ir užtikrina, kad viešojo vandens tiekimo sistemų skirstomieji tinklai ir įrenginiai būtų talpinami miesto bendro naudojimo teritorijose”.

1.7. Siūlome 11 str. 2 ir 3 punktus apjungti į vieną ir suformuluoti taip: “Viešai tiekiamo ir maisto įmonėse naudojamo vandens programinę priežiūrą geriamojo vandens tiekėjai vykdo iki naudotojų abonentų įvado į jų vidaus vandentiekį: tiksliausiai vandens kokybę charakterizuojančiose skirstomojo tinklo įvaduose (ypač vaikų ugdymo, sveikatos priežiūros, viešojo maitinimo įstaigose ir kitose) vandens kolonėlėse, įvaduose į maisto įmones, įvaduose į ypač aukštus gyvenamuosius ir kitos paskirties statinius. Nuo įvado iki vartotojo čiaupo naudojamo vandens programinę priežiūrą vykdo statinių ar teritorijų savininkas ar valdytojas”.

1.8. 12 str. 1 d. pirmą sakinį siūlome redaguoti taip: “Maisto kontrolės institucija vykdo valstybinę geriamojo vandens saugos ir kokybės kontrolę, apie jos rezultatus skelbia viešai LR Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka”.

1.9. 15 straipsnį išdėstyti taip: “Šis įstatymas, išskyrus 16 straipsnį, įsigalioja nuo 2003 m. liepos 1 dienos”.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 19.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas