Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. birželio 18 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________________________________

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 06 18 d. svarstyta:

1.SVARSTYTA: Pabėgėlio statuso įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-700 (pranešėjas V.Markevičius pagrindinis – ŽTK,papildomi- TTK, NSGK.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui, tačiau siūlyti pagrindiniam komitetui –ŽTK tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į pateiktas pastabas.

2.SVARSTYTA: Policijos įstatymo 8(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-755

Teikėjas V.Markevičius,TTK pagrindinis.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu projektui pritarti, tačiau komiteto pirmininkas pažymėjo, kad netoleruotina, kuomet Lietuvos Respublikos Vyriausybė nevykdo įstatymo nuostatų, o konkrečiai įstatymo 8(1) str. buvo duotas terminas, per kurį turėjo būti parengtas atskiras įstatymas, reglamentuojantis Mokesčių policijos departamento prie VRM reorganizavimą, teisinį statusą bei veiklos pagrindus. Šis terminas žinomas jau 2000 metais. Todėl buvo užtektinai laiko parengti minėto įstatymo projektą. Siūlytina ne išbraukti konkrečią datą, o ją nukelti iki 2002 m. sausio 1 d.

3.SVARSTYTA: Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 3, 8, 10, 15, 18, 20 ir 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-411 (TTK papildomas,VVSK pagrindinis )

Komiteto patarėjas A.Kabišaitis pasakė, kad projektas prieštarauja Civilinės teisės principams ir nuostatams. Pirmiausia atsižvelgtina į Civilinio kodekso nuostatas dėl išlaidų nuomininkui už padarytus pagerinimus atlyginimo, antra, jei numatomas išlaidų pagerinimams išskaičiavimas, reiktų ir atlyginimą savininkui už gyvenimą jo name. Absoliučiai nelogiška nuostata, numačius atkūrimą tik kompensuojant pastatų vertę nes būtų pažeistos visų dar nuosavybės teisių neatkūrusių savininkų teisės, nuostata prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam nuosavybės neliečiamumo principui, kadangi valstybė nuosavybę turi teisę paimti tik visuomenės poreikiams, o keleto nuomininkų interesai tikrai nėra “visuomenės poreikis”.

Dėl aukščiau išdėstytų argumentų projektas laikytinas prieštaraujančiu Konstitucijos nuostatoms ir principams, civilinės teisės principams, todėl yra atmestinas.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu projektą atmesti.

4.SVARSTYTA: 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-727.

  1. susilaikiusiam ir 7- balsavusiems “ Už” nuspręsta pritarti pateiktam projektui, atsižvelgiant į komitete išsakytas pastabas.Naujausi pakeitimai - 2001 06 18.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas