Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 06 18 komiteto posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 06 18 posėdyje, negavęs Vyriausybės išvados, atidėjo Cukraus įstatymo 2 ir 6 straipsnių papildymo ir įstatymo papildymo 7 straipsnio įstatymo projekto svarstymą.

Apsvarsčius Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą (IXP-727) pritarta Komiteto išvadai šiuo klausimu.

Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

1. Iš esmės pritarti pateiktam įstatymo projektui.

2. Pasiūlyti Biudžeto ir finansų komitetui, tobulinant šį projektą, atsižvelgti į šias pataisas:

1) žemės reformos darbams iš valstybės biudžeto skirti papildomai ne 4, bet 31,14 mln. litų;

2) iš dalies apmokėti fizinių ir juridinių asmenų reikalavimus už bankrutavusių ir bankrutuojančių įmonių supirktą perdirbti žemės ūkio produkciją skirti 29 mln. litų ne iš valstybės biudžeto, bet iš privatizavimo fondo, atitinkamai pakeičiant šio fondo sąmatą;

3) Specialiajai kaimo rėmimo programai papildomai skirti 1,86 mln. litų – kompensuoti už ankstesniais metais pirktą žemės ūkio techniką;

4) priimti protokolinį Seimo sprendimą dėl lėšų iš Kelių fondo skyrimo 1999 m. pradėtų tiesti ūkininkams kelių baigiamiesiems darbams finansuoti.

5) nemažinti, kaip siūloma projekte, 176,7 tūkst. litų paprastųjų išlaidų Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai;

6) padidinti asignavimus (biudžeto deficito sąskaita) Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai 12,5 mln. litų, kurie būtini imantis neatidėliotinų priemonių užkertant kelią snukio ir nagų ligai (490 tūkst. litų jau neplanuotai panaudota), spongiforminei encefalopatijai ir kitoms svarbioms priemonėms vykdyti.

Apsvarsčius Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą, nuspręsta iš esmės pritarti Produktų saugos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui (IXP-726) ir Kaimo reikalų komiteto išvadai ir pasiūlyti pagrindiniam Komitetui atsižvelgti į Seimo teisės departamento išvadas bei Maisto ir veterinarijos bei Augalų apsaugos tarnybų pasiūlymus.

Apsvarstytas Seimo nario A. Bauros pateiktas įstatymų projektų paketas. Nuspręsta pasiūlyti pagrindiniam Komitetui padaryti pertrauką Vietos savivaldos įstatymo 8, 17 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymo ir jį lydinčiųjų įstatymų projektų svarstyme ir paprašyti Vyriausybės išvadų.

Dėl sekančios savaitės darbotvarkės nuspręsta 2001 06 25 daryti išvažiuojamąjį posėdį Agrarinės ekonomikos institute ir apsvarstyti šio instituto parengtą Nacionalinės žemės ūkio plėtros strategijos ir jos įgyvendinimo priemonių projektus.

 

KRK informacija

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas