Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 18

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, birželio 18 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi penki klausimai: Lietuva ir Europos Sąjunga po Gioteborgo susitikimo, dėl valstybės institucijų vaidmens A.Lazausko ekstradicijos byloje, Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektas Nr. IXP-727, Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai metinės bei daugiametės finansavimo sutarties dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymų projektai Nr. IXP-670 ir IXP-671.

Su pirmuoju klausimu supažindino Užsienio reikalų ministras Antanas Valionis, kuris drauge apibendrino ir Liuksemburgo susitikimo rezultatus. Ministro pateiktais duomenimis Lietuvai pavyko uždaryti dar du derybinius skyrius, ko pasėkoje Lietuva iš viso pasiekė 17 uždarytų derybinių skyrių skaičių. Tai tik dar kartą įrodė “pasivijimo strategijos” naudingumą (Švedijos pirmininkavimo metu Lietuva uždarė 10 bei atidarė 12 derybinių skyrių), kurios dėka Lietuva yra greta kitų derybose dalyvaujančių valstybių-lyderių. Ministras taip pat paminėjo sėkmingą sprendimą, priimtą ES valstybių narių, dėl laisvo asmenų judėjimo. Šis susitarimas yra naudingas Lietuvai, nes pereinamasis dvejų metų laikotarpis gali būti sudaromas dvišaliu pagrindu ir tik esant reikalui jis gali būti pratęstas dar trejiems metams po kurių, su didžiausias problemas keliančiomis valstybėmis, jis gali būti prailgintas dar dvejiems metams. Antanas Valionis atkreipė komiteto narių dėmesį į tai, kad Lietuva išlaikydama tokį tempą turi realias galimybes užbaigti derybas su ES 2002 metais, o 2004 dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą.

Antruoju klausimu buvo svarstomas valstybės institucijų vaidmuo A.Lazausko ekstradicijos byloje. Šiuo klausimu komiteto narius supažindino užsienio reikalų ministras Antanas Valionis. Išklausius pristatymą, komitete sutarta, jog tikslingiausia būtų tyrimą pakartoti, pavedant jį atlikti teisininkams, nepriklausantiems Užsienio reikalų ministerijai. Jei jų išvados skirtųsi nuo Užsienio reikalų ministerijos, komitetas siūlytų peržiūrėti pareigūnams skirtas nuobaudas.

Tarp kitų klausimų buvo svarstomas ir Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektas Nr. IXP-727, kurį pristatė Finansų ministerijos viceministras Edmundas Žilevičius. Komiteto nariai bendru sutarimu pateikė Seimo biudžeto ir finansų komitetui rekomendaciją, pagal kurią būtų atsižvelgta į Užsienio reikalų ministerijos poreikius bei nebūtų jai sumažintas lėšų (300 tūkst. Lt) skyrimas, numatytas diplomatinių atstovybių apsaugai.

Paskutinis šiandiena nagrinėtas klausimas buvo skirtas Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai metinės bei daugiametės finansavimo sutarties dėl specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymų projektams Nr. IXP-670 ir IXP-671. Pristatymo metu Mindaugas Jonikas, Finansų ministerijos viceministras, teigė, jog ratifikavus sutartis Lietuva kasmet galėtų gauti apie 30 milijonų eurų, kurie būtų skiriami žemės ūkio sektoriui. Viceministras taip pat pastebėjo, jog šios lėšos bus skiriamos su sąlygą, kad minėti projektai bus bendrai finansuojami ir iš šalies nacionalinės paramos fondų. Mindaugas Jonikas taip pat pabrėžė, jog pastaraisiais fondais dar neteko pasinaudoti nei vienai valstybei-kandidatei. Po diskusijų komiteto nariai šiems ratifikavimo įstatymų projektams pritarė.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas