Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 18 d. BFK posėdis

 

1. SVARSTYTA: Seimo nario Viktor Uspaskich 2001-06-06 Seime įregistruotas pasiūlymas Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-402(2SP).

KONSTATUOTA: 1. Nei įstatymais, nei kitais teisės aktais akcinei bendrovei Turto bankas nėra suteiktos teisės savo nuožiūra priimti sprendimus dėl šio banko administruojamų paskolų, suteiktų iš valstybės vardu gautų vidaus ir užsienio paskolų lėšų, ir paskolų su valstybės garantija nurašymo, pardavimo bei kapitalizavimo. Pagal Valstybės skolos įstatymo 10(1) straipsnio 5 dalies reikalavimus sprendimą dėl paskolos arba skolos pripažinimo beviltiška Finansų ministerijos siūlymu priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė, o pagal to paties įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 5 punktą paskolas ir kitus turtinius įsipareigojimus, perduodamus akcinei bendrovei turto bankui , bei jų administravimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2.Priėmus ir įgyvendinus Seimo nario V.Uspaskich pasiūlymą , paskolų, suteiktų iš valstybės vardu gautų vidaus ir užsienio paskolų lėšų ir paskolų su valstybės garantija administravimo pagrindines funkcijas iš akcinės bendrovės Turto bankas (o iš esmės iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės) perimtų Lietuvos Respublikos Seimas. Tai prieštarautų Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms, apibrėžiančioms valstybės valdžią Lietuvoje vykdančių institucijų - Seimo ir Vyriausybės galias.

NUSPRĘSTA: Nepritarti Seimo nario Viktor Uspaskich 2001-06-06 Seime įregistruotam pasiūlymui Lietuvos Respublikos akcinės bendrovės Turto bankas įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-402(2SP).

2. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

IXP-719

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

E.Savickas B.Bradauskas /A.Mikalauskas/

IXP-681

Gyventojų santaupų atkūrimo įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

R.Palaitis A.Plokšto /G.Morkūnas/

IXP-582

Biudžeto sandaros įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

E.Savickas Alg.Butkevičius /A.Brazdilienė/

IXP-754

Seimo nutarimo "Dėl Nacionalinės saugumo strategijos projekto rengimo" projektas

K.Glaveckas A.Kubilius /A.Mikalauskas/

IXP-600

Asociacijų įstatymo 10 ir 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis Alg.Butkevičius /G.Morkūnas/

IXP-601

Labdaros ir paramos fondų įstatymo 9 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis Alg.Butkevičius /G.Morkūnas/

IXP-652

Visuomeninių organizacijų įstatymo 10 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas

R.Palaitis Alg.Butkevičius /G.Morkūnas/

IXP-765

Geležinkelių infrastruktūros renovacijos ir plėtros programos finansavimo įstatymo projektas

E.Savickas B.Bradauskas /A.Mikalauskas/

IXP-653

Buto (individualaus gyvenamojo namo) šildymo išlaidų, išlaidų šaltam ir karštam vandeniui kompensavimo gyventojams, turintiems mažas pajamas, įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas

G.Šivickas Alg.Butkevičius /J.Alasevičienė/
Naujausi pakeitimai - 2001 06 18.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas