Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas tęsia vizitą Čekijoje

2001 m. birželio 15 d.

Seimo Pirmininko vadovaujamos delegacijos oficialus vizitas į Prahą po Vilniuje įvykusios NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesijos Čekijoje vertinamas kaip atspindintis Lietuvos - parlamentinės valstybės - politikos nuoseklumą: parlamentarų susitikimai vyksta būsimų, numanomų 2002 m. NATO viršūnių sprendimų Prahoje kontekste.

Čekijos parlamento abiejų rūmų užsienio reikalų komitetams skaitydamas pranešimą, Artūras Paulauskas pabrėžė, kad Lietuvos ir Čekijos bendradarbiavimas įgyja naujų charakteristikų: aktyvėja užsienio reikalų ministrų bendradarbiavimas, sutampa saugumo politikos interesai; išlaikomas aktyvus Čekijos ambasados, kaip kontaktinės NATO atstovybės Vilniuje vaidmuo; Lietuvos Seime įkurta parlamentinių ryšių su Čekija grupė.

Seimo Pirmininkas pasiūlė dar šiais metais pasikeisti Lietuvos ir Čekijos parlamentų užsienio reikalų ir gynybos bei nacionalinio saugumo komitetų vizitais.

A.Paulauskas pranešime paminėjo išskirtinį Prezidento Vaclovo Havelo aktyvumą remiant Lietuvos užsienio politikos tikslų įgyvendinimą.

Čekijos parlamentarus domino Seimo Pirmininko ir delegacijos nuomonė, kaip Lietuva vertina situaciją, jeigu į NATO iš Baltijos valstybių būtų pakviesta tik viena. Lietuvos parlamento vadovas teigė, kad narystė Šiaurės Atlanto Aljanse ir kvietimas tapti nare grindžiamas tam tikrais pasirengimo kriterijais, vienos šalies išskyrimas dėl integracijos į Vakarų saugumo ar ekonomikos struktūras bet kuriuo atveju galėtų sukelti tam tikrą "nesveiką konkurenciją". Seimo vadovas išreiškė vilties, kad visos trys Baltijos šalys bus pakviestos į NATO; A.Paulauskas pabrėžė per savo vizitą Estijoje įsitikinęs, kad ir estų politikai pasiryžę laikytis vieningo Baltijos valstybių tikslų įgyvendinimo.

Čekijos parlamento nariai per susitikimą su Lietuvos Seimo delegacija domėjosi Lietuvos ir Rusijos santykiais, Lietuvos kariuomenės ir visuomenės ryšiu. A.Paulauskas priminė, kad per Prezidento Valdo Adamkaus vizitą Maskvoje Prezidentas Vladimiras Putinas pripažino suverenia Lietuvos teisę tapti NATO nare.

Seimo Pirmininkas papasakojo, kokias akcijas rengia Lietuvos kariuomenė išlaikydama aktyvų ryšį su jaunimu, kad Lietuvos visuomenė geriau pažintų karių gyvenimą ir laimėjimus.

Per pokalbį su užsienio reikalų komitetų nariais buvo sutarta, jog ypač reikia skatinti dvišalius ekonomikos santykius, plėtojant prekybą, kooperaciją. Abiejų šalių parlamentarų nuomone, šiuo klausimu reikia ne tik daugiau abiejų Vyriausybių pastangų, bet ir verslininkų, taip pat nevyriausybinių organizacijų aktyvumo.

A.Vaišnys

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 18.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas