Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 11 dieną vyko išvažiuojamasis Ekonomikos komiteto posėdis į Mažeikius. Posėdžio metu Mažeikių meras V.Macevičius pažymėjo, kad 2001 metams Mažeikių biudžetas yra 71 mln. litų, o skolos siekia 19,2 mln. litų. Daugiausia įsiskolinimų už šilumos ir vandens tiekimą. Didžiausia problema rajonui - tai bedarbystė. Šiuo metu rajone yra 7 tūkstančiai bedarbių, ir tokia situacija turi tendenciją augti, nes rajone likviduojamos dar 4 vidutinio dydžio įmonės, o šiose įmonėse bus panaikinta 1256 darbo vietos. Bankroto byla iškelta AB "Oruva" , ir bus atleista 1211 aukštos kvalifikacijos darbuotojų.

Mažeikių miesto generalinis planas buvo orientuotas ypatingai sparčiai miesto plėtrai. Infrastruktūros objektai - geriamojo vandens, šiluminės energijos tiekimo, ūkinių ir buitinių nuotekų nuvedimo ir valymo - buvo projektuojami ir statomi su didžiuliu pajėgumų rezervu. Miestui neišaugus iki planuotų apimčių, o minėtų paslaugų poreikiui sumažėjus 2,3 o kai kurių - net 5 kartus, tokios gigantiškos infrastruktūros išlaikymas tampa tiesiog nepakeliamas miesto gyventojams.

Posėdyje taip pat buvo aptartos Mažeikių rajono verslo plėtros problemos.

Posėdžio tęsinyje AB "Mažeikių nafta", kur susipažinta su įmonės veikla, žaliavos tiekimo, nuostolių susidarymo problemomis ir įmonės perspektyvomis. Ekonomikos komiteto nariai išklausė gen. direktoriaus Jim Sheel, T.Augustausko ir kt. pranešimus bei atsakymus į pateiktus klausimus. Numatyta pratęsti problemų aptarimą Ekonomikos komitete.

Aplankyta Mažeikių elektrinė, kur komiteto nariai susipažino su galimais elektrinės veiklos aspektais po AB "Lietuvos energija" restruktūrizavimo.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas