Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. birželio 13 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaita.

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaita (toliau - Vyriausybės veiklos ataskaita) pateikta nesilaikant Seimo statuto 207 straipsnyje nustatyto termino (iki kovo 1 d.);
 2. pagal pateiktą Vyriausybės veiklos ataskaitos formą neįmanoma spręsti apie Vyriausybės darbo efektyvumą bei Seimo patvirtintos Vyriausybės programos vykdymo būklę;
 3. Vyriausybės veiklos ataskaita nesuskirstyta į atskirus laikotarpius pagal dirbusių Vyriausybių darbo trukmę;
 4. Vyriausybė teikia nepakankamą dėmesį Ekonomikos komiteto priimtiems sprendimams bei rekomendacijoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Viktor Uspaskich.

 

2.SVARSTYTA:

Dėl šalies kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros sistemos įvertinimo.

KONSTATUOTA:

1. Valstybinė techninė apžiūra yra privalomas periodinis transporto priemonių būklės patikrinimas, siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą. Valstybinės prievolės vykdymui netaikytinos laisvos rinkos nuostatos.

2. Valstybinių techninių apžiūrų (TA) sistema sukurta vadovaujantis Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka ir reikalavimais.

3. Sukurtas valstybinių techninių apžiūrų įmonių tinklas atitinka ES priimtus normatyvus. Sistemos darbo stabilumą patvirtina PHARE nepriklausomų ekspertų išvados.

NUSPRĘSTA:

1. Rekomenduoti LR Vyriausybei sukurti ir pateikti svarstymui valstybinių techninių apžiūrų sistemos vystymo koncepciją 10-15 metų perspektyvai tarp kitų rodiklių išanalizuojant naujų techninių apžiūrų vykdytojų poreikį ir galimus jų atrankos konkursų kriterijus.

2. Rekomenduoti LR Vyriausybei iki perspektyvinės valstybinių techninių apžiūrų sistemos patvirtinimo laikytis dabartinių valstybinių techninių apžiūrų sistemos organizavimo principų.

 

3.SVARSTYTA:

Europos susitarimo dėl pagrindinių tarptautinių geležinkelio linijų (AGC) ratifikavimo įstatymo projektas IXP-655.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

 1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.
 2. Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

4.SVARSTYTA:

Kainų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektas IXP-466.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

  1. Grąžinti projektą iniciatoriams tobulinti.
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas J.Palionis.

 

5.SVARSTYTA:

Konkurencijos tarybos 2000 m. darbo ataskaita.

NUSPRĘSTA:

 1. Pritarti Konkurencijos tarybos 2000 metų darbo ataskaitai ("už" balsavo 10, "susilaikė" - 1 komiteto narys).
 2. Komiteto pranešėju paskirti Eugenijų Maldeikį.

 

6.SVARSTYTA:

Privatizacijos fondo atskaitymų į SSRS deportuotų asmenų grįžimo į Tėvynę fondą įstatymo projektas IXP-247.

NUSPRĘSTA :

  1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Vyriausybės bei Seimo Teisės departamento išvadas ("už" balsavo 6, "prieš" - 5 komiteto nariai).
  2. Komiteto paskirtas pranešėjas A.Vazbys.

 

7.SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 06 18) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA:

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 05 18) darbotvarkę (bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Dėl Ekonomikos komiteto atstovo Verslo plėtojimo taryboje.

NUSPRĘSTA:

Į Verslo plėtojimo tarybą deleguoti Ekonomikos komiteto narę Birutę Vėsaitę.

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas VATESI ataskaitos "Atominė energetika Lietuvoje: branduolinė sauga 2000 m." svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, K.D.Prunskienę ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl prekiautojams naftos produktais taikomų prekybinių nuolaidų ir kitų problemų ” svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, J.Veselką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

11.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl UAB "Valčesta" siūlomos atliekų rūšiavimo ir perdirbimo koncepcijos” svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, J.Palionį ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

12.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Socialdemokratinės koalicijos frakcijos pareiškimo “Dėl geležinkelio transporto Lietuvoje būklės”" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto patarėją A.Dragūnevičių (pritarta bendru sutarimu).

 

13.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl AB "Panevėžio stiklas" finansinės padėties" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, K.Prunskienę ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

14.SVARSTYTA:

Pasirengimas Seimo nutarimo "Dėl Seimo verslo ir užimtumo komisijos nuostatų patvirtinimo" projekto IXP-723 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, P.Vilką ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

15.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-727 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

Taip pat vyko Alkoholio kontrolės įstatymo projekto IXP-460 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas