Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Čekijos Respublikos Senate parodos "Lietuvos parlamentarizmo raida XX amžiuje" atidarymo metu 2001 m. birželio 14 d.

 

Gerbiamasis Pone Pirmininke,

Ponios ir ponai,

Pro Lietuvos langą stebėdami, tirdami įvykius pasaulyje, padarome įvairių išvadų, iš kurių viena yra akivaizdi: Bohemijos šalis mums nuolat skelbia paramą. Tai irgi turi įtakos mūsų dalyvavimui tarptautinėje politikoje, o taip pat ir mūsų demokratijos raidai.

Politiniai šalininkai yra svarbūs pirmiausia tuo, jog suteikia optimizmo kuriant bendrą Europą. Optimizmą, pagrįstą politiniu pasitikėjimu, ir noriu šia malonia proga akcentuoti. Jis lemia ne tik glaudesnį dvišalį bendradarbiavimą, palankumą verslo ryšiams, jaunimo mainams. Jis turės įtakos apskritai gerų santykių atmosferai ne tik tarp mūsų parlamentų, mūsų valstybių, bet ir daugiašaliams santykiams.

Bene prieš mėnesį Prezidentas Vaclavas Havelas Bratislavoje surengtoje konferencijoje apie naująsias Europos demokratijas pabrėžė, kad Baltijos valstybės yra neatskiriama Vakarų pasaulio dalis, tuo primindamas pasauliui ir NATO šalims moralinę atsakomybę už Ribentropo-Molotovo pakto pasekmes.

Šį vakarą pristatydamas Jums Lietuvos Seimo istorijos parodą, atkreipčiau dėmesį tik į keletą portretų, kuriuose pavaizduoti parlamento pirmininkai iki sovietinės okupacijos. Visi jie, tarp kurių vienas buvo ir Lietuvos Prezidentas, okupacinės valdžios buvo represuoti.

Šiandien Lietuvoje ypatinga diena - birželio 14-oji minima kaip didžiosios tremties pradžia, nes 1941 metais pajudėjo pirmieji gyvuliniai vagonai į Sibirą ir juose buvo vežami ne tik Lietuvos politikai, įstaigų vadovai, bet ir ūkininkai, mokytojai, gydytojai, studentai…

Tai Ribentropo-Molotovo susitarimų pasekmė. Tad Čekijos Prezidentas, išreiškęs įsitikinimą, kad kitais metais Prahoje mes būsime pakviesti į Šiaurės Atlanto Aljansą, saugumo koncepcijai iš tikrųjų pateikė istorinio teisingumo reikalavimą. Noriu pabrėžti, kad Čekijos politikų, tarp jų ir parlamentarų paramą turime vertinti ir kaip draugiškų santykių išraišką, ir kaip atvirą ženklą pasauliui, kad be Baltijos valstybių demokratinio, vientiso, saugaus Vakarų pasaulio būti negali.

Parlamentarizmas yra tokia vertybė, kuri neišmatuojama pinigais, nes ji sudaro prielaidas kiekvienam piliečiui laisvai pasirinkti darbą ir gyvenimo būdą, ji lemia visuomenės raidą, pažangą, įtaką pasaulio procesams. Parlamentarizmo raida geriausiai atspindi visuomenės patyrimą, netektis bei laimėjimus. Tad šiose iliustracijose tebūnie Čekijos Senato lankytojams leista žvilgtelėti į Lietuvos demokratiją, kurią norime puoselėti, kuri yra ir bus svarus indėlis bendroje Europos ir apskritai Vakarų pasaulio šalių šeimoje.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 15.
Valdas Sinkevičius   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas