Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 06 11 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 06 11 apsvarstė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo II skyriaus 4 straipsnio 12 dalies pakeitimo įstatymo projektą (IXP-379). Bendru sutarimu nuspręsta šio įstatymo projekto svarstyme daryti pertrauką ir prašyti Vyriausybės išvadų.

Apsvarsčius Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 13 straipsnio 4 punkto papildymo įstatymo projektą, bendru sutarimu priimtas analogiškas sprendimas - daryti svarstymo Komitete pertrauką ir Prašyti Biudžeto ir finansų komiteto kreiptis į Seimo valdybą dėl LR Vyriausybės išvados šiam projektui. Tikslinga žinoti, kiek pajamų neteks valstybės biudžetas, priėmus iniciatorių siūlomą įstatymo projektą ir kiek tuo atveju, jeigu 9 proc. PVM tarifas būtų taikomas visiems žemės ūkio ir maisto produktams.

Svarstant Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos ataskaitą, Komiteto nariai apsikeitė nuomonėmis ir pasiūlė Komiteto pirmininkui J. Kraujeliui Seimo plenariniame posėdyje išsakyti Komiteto narių pareikštą nuomonę dėl LR Vyriausybės veiklos ataskaitos.

Be to, Komitetas priėmė sprendimą gegužės 23 dieną svarstytu klausimu "Dėl linų ūkio problemų ir perspektyvos". Priimant sprendimą, buvo atsižvelgta į Komiteto narių pateiktus pasiūlymus (Sprendimas pridedamas).

 

KRK informacija

SPRENDIMAS

2001 05 23 Nr. 25(39)

Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

Dėl linų ūkio problemų

Kaimo reikalų komitetas :

konstatuoja, kad, įgyvendinant Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategiją, linų ūkyje susiduriama su problemomis nuo kurių sprendimo priklausys tolimesnė šios, vienos iš prioritetinių žemės ūkio šakų, plėtra ir perspektyvos. Vis dar neracionali linų augintojų struktūra, vyrauja smulkūs (apie 50 proc.) ūkiai, mažas derlingumas, ne visada reikiama šiaudelių kokybė, neišplėtota kooperacija. Daugelio linų pirminio perdirbimo įmonių nusidėvėjusi technologinė įranga, žema ilgo pluošto išeiga, maža gamyba. 1998-2000 metais lietuvišku linų ilgu pluoštu patenkinta tik 25 - 30 proc. linų tekstilės pramonės poreikių, didžioji jo dalis importuota.

nusprendžia:

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1. Išnagrinėti ir apsvarstyti spartesnės linų ūkio plėtros galimybes Lietuvoje ir, atsižvelgiant į regionų plėtrą, o taip pat, siekiant įvykdyti derybinėse pozicijose su Europos Sąjunga numatytą linų auginimo kvotą, parengti konkrečias šios šakos plėtros priemones bei numatyti jų reikiamą finansavimą.

2. Išnagrinėti linų sėklininkystės būklę ir sąlygas jos pagerinimui, atrenkant ir patvirtinant linų sėklininkystės ūkių tinklą, apimantį tradicines linų auginimo zonas.

3. Spartinti linų auginimo modernizavimą, didesnį dėmesį ir finansavimą skirti linininkystės moksliniams tyrimams, naujų veislių ir technologijų bandymui ir diegimui.

4. Numatyti ir įgyvendinti konkrečias priemones bei spręsti reikiamų lėšų linų pirminio perdirbimo įmonių modernizavimui skyrimo klausimą.

5. Išnagrinėti linų pirminio perdirbimo įmonių steigėjo funkcijų perdavimo Žemės ūkio ministerijai galimybę, tokio sprendimo galimas teigiamas ar neigiamas pasekmes ir priimti sprendimą.

6. Ilgo pluošto importo kvotas linų tekstilės įmonėms skirti tik tada, kai iš linų pirminio perdirbimo įmonių bus nupirktas visas jų pagamintas ilgas pluoštas.

7. Informaciją apie šio sprendimo vykdymą pateikti Seimo Kaimo reikalų komitetui iki 2001 .m. liepos 31 d.

 

Komiteto pirmininkas J. Kraujelis

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas