Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001 06 06 posėdį

Kaimo reikalų komitetas 2001 m. birželio 6 d. kartu su Agronomų seklyčia surengė išvažiuojamąjį posėdį Anykščių rajone, kur aptarė vaisių ir uogų ūkio plėtros problemas bei šios ūkio šakos perspektyvas Lietuvoje. Posėdyje dalyvavo vaisių ir uogų augintojai, perdirbėjai, supirkėjai, mokslininkai, visuomeninių žemės ūkio organizacijų bei valdžios institucijų atstovai.

Kadangi diskusijų metu svarstomu klausimu buvo pateikta daug pasiūlymų, Komitetas nutarė sprendimą priimti kitame posėdyje, apibendrinus visus pasiūlymus ir parengus sprendimo projektą. Diskusijos dalyviai pritarė kreipimuisi į valdžios institucijas, kad būtų operatyviau sprendžiamos vaisių ir uogų ūkio problemos.

 

KRK informacija
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas