Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. birželio 4 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________

2001 birželio 4 d. Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA: Juridinių asmenų registro steigimo įstatymo projektas IXP-631 ES

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti patobulintam įstatymo projektui.

2.SVARSTYTA: Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 1 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-682

Pranešėjas – Respublikos Prezidento patarėjas-Teisės departamento vadovas A.Abramavičius( TTK papildomas).

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti pateiktam projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą pagal Seimo Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

3.SVARSTYTA: Hipotekos įstatymo 14, 40, 52 straipsnių pakeitimo ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 55, 57 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-633 TTK pagrindinis

NUSPRĆSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

4.SVARSTYTA: Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 1, 48, 52, 55, 57 straipsnių pakeitimo ir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35,36, 37, 38, 43, 44, 46, 47, 50, 53, 54 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projektas IXP-634

NUSPRĘSTA: pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

5.SVARSTYTA: Notariato įstatymo 20, 26, 27, 31, 45, 46, 47, 48, 51 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas IXP-649.

NUSPRĘSTA: Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

6.SVARSTYTA: Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos statuto ratifikavimo įstatymo projektas IXP-648.

NUSPRĘSTA: Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

7.SVARSTYTA: Azartinių lošimų įstatymo 6, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-696.

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti įstatymo projektui, tačiau siūlytina pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento pastabas.

8.SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Kazachstano Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu, neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta, terorizmu ir kitais nusikaltimais ratifikavimo įstatymo projektas IXP-654.

NUSPRĘSTA: Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

9.SVARSTYTA: Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės bendradarbiavimo kovojant su organizuotu nusikalstamumu bei kitais sunkiais nusikaltimais sutarties ratifikavimo įstatymo projektas IXP-657.

NUSPRĘSTA: Pritarti pateiktam įstatymo projektui.

10. SVARSTYTA: Apskrities valdymo įstatymo 4, 5, 10, 13, 16, 18, 19 straipsnių ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymo projektas IXP-574(teikėjas V.Markevičius, TTK papildomas, VVSK pagrindinis).

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam projektui.

11.SVARSTYTA: Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 3, 4, 5, 7, 8 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP- 607 (teikėjas V.Markevičius, TTK papildomas, VVSK pagrindinis).

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

12.SVARSTYTA: Seimo nutarimo "Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijos susitarimui dėl gyvenamojo namo Panevėžyje, Tilvyčio g.11, grąžinimo Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių kongregacijos Lietuvos provincijai natūra" projektas IXP-30.

NUSPRĘSTA: Iš esmės pritarti projektui. Siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento bei komitete išsakytas pastabas.

13.SVARSTYTA: Žemės sklypų įsigijimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-666.

NUSPRĘSTA: pritarti įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 14.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas