Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. birželio 11 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

___________________________________________________________________________________________________________

2001 m. birželio 11 d. komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA: Žemės sklypų įsigijimo ir nuomos užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos bei sąlygų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-666 TTK pagrindinis.

NUSPRĘSTA:Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

2.SVARSTYTA: Administracinių bylų teisenos įstatymo 2, 15, 18, 26, 40, 46 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 82(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-558 (teikia J. Lionginas, TTK pagr., BFK papildomas.)

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui.

3.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 173(9) straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-559 TTK pagrindinis.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu pritarti patobulintam įstatymo projektui.

4.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 181(1) str. ir 224, 259(1) str. papildymo įstatymo projektas IXP-579(TTK pagrindinis)

NUSPRĘSTA: Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, ypač atkreipti dėmesį į konkretų veikų rato subjektus, į sankcijas.

5.SVARSTYTA: Baudžiamojo kodekso papildymo 125(1) straipsniu papildymo įstatymo projektas IXP-580 TTK pagrindinis.

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu grąžinti iniciatoriams projektą tobulinti pagal komitete pareikštas pastabas, ypač atkreipti dėmesį į veikų subjekto sąvoką, sankcijų sistemą, administracinės prejudicijos galimumą.

6.SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224,246(1) ir 259(1) str.

Pakeitimo, papildymo 173(14) str. ir 173(9) str. pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-2682

NUSPRĘSTA: Bendru sutarimu atmesti įstatymo projektą, kadangi jis yra lydintis pagrindinį įstatymo projektą(P-2680), kurį pagrindinis- Finansų ir biudžeto komitetas atmetė. Seime jau svarstomas LR Vyriausybės iš naujo pateiktas Mokesčių administravimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-550, kuris iš esmės yra alternatyva projektui P-2680, o projektas IXP-559 yra alternatyva projektui P-2682.

7.SVARSTYTA: Pilietybės įstatymo įgyvendinimo tvarkos įstatymo 1 straipsnio 3 dalies pakeitimo įstatymo projektas IXP-431

Pranešėjas – Seimo narys P.Papovas
Naujausi pakeitimai - 2001 06 14.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas