Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 06 04)

2001 m. birželio 4 d. įvykusiame posėdyje komitetas pirmuoju klausimu svarstė Pensijų sistemos reformos įstatymo projektą Nr. IXP-587(2), ir nutarė šio įstatymo projekto svarstyme padaryti 2 savaičių pertrauką, remiantis tuo, kad Seimo Seniūnų sueiga nutarė sudaryti laikinąją darbo grupę šiam įstatymo projektui suderinti. Šiai darbo grupei pavesta surinkti reikalingą medžiagą ir skaičiavimus iki birželio 18 d.

Komitetas taip pat svarstė Seimo Teisės departamento išvadas Asociacijų įstatymo 15 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-542, Viešųjų įstaigų įstatymo 11 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-543 ir Labdaros ir paramos fondų įstatymo 14 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-544 priėmimui Seime. Bendru sutarimu Seimo Teisės departamento pastaboms buvo nepritarta.

Komitetas, apsvarstęs Seimo Teisės departamento išvadą Darbo sutarties įstatymo 4 ir 26 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-86(3) svarstymui Seime, pritarė daliai Seimo Teisės departamento pastabų ir pasiūlymų šiam įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstė Bedarbių rėmimo įstatymo 8 straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-409, dalyvaujant jį teikusiai Seimo narei B. Vėsaitei. Įstatymo projekto tikslas - nustatyti papildomas užimtumo garantijas asmenims nuo 18 iki 25 m., taip padedant spręsti jaunimo nedarbo problemą, ir jį atmetė. Sprendimo argumentas buvo tas, kad priėmus siūlomą nuostatą, sumažėtų kitų labiausiai socialiai pažeidžiamų asmenų užimtumo garantijos.

Paskutiniu klausimu komitetas savo iniciatyva apsvarstė Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-597. Buvo nutarta siūlyti pagrindiniam – Sveikatos reikalų - komitetui grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, taip pat prašyti Vyriausybės išvados dėl šio įstatymo projekto, atsižvelgiant į tai, kad įstatymo projekte siūlomos nuostatos, tokios kaip privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimo įvedimas, minimalaus įmokos vienam apdraustajam, draudžiamam valstybės lėšomis, dydžio nustatymas, draudžiamųjų registro tvarkymas ir kitos, yra susijusios su papildomomis valstybės biudžeto lėšomis. Komitetui sukėlė abejones ir privalomojo sveikatos draudimo tarybos formavimo principai. Privalomojo sveikatos draudimo tarybą, kaip kontroliuojančią instituciją, turėtų sudaryti vienodas skaičius apdraustųjų, darbdavių bei valstybės valdymo institucijų atstovų. Komitetas siūlo suderinti įstatymo projekto nuostatas, reglamentuojančias įmokų administravimo tvarką, su Valstybinio socialinio draudimo, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros, Mokesčių administravimo ir kitų susijusių įstatymų nuostatomis. Taip pat komitetui buvo neaišku, iš kokių lėšų bus kompensuojamos medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidos projekto 10 straipsnyje nurodytiems kitiems asmenims, jeigu įstatymo projekto 20 straipsnyje, reglamentuojančiame privalomojo sveikatos draudimo fondo išlaidas, nurodytos tik medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo vaikams išlaidos.

Komiteto pirmininkas A. Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 14.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas