Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 05 30)

2001 m. gegužės 30 d. įvykusiame posėdyje komitetas pasirengė svarstyti:

- Valstybės kontrolės įstatymo, Teismų įstatymo, Konstitucinio Teismo įstatymo, Seimo kontrolierių įstatymo, Seimo narių darbo sąlygų įstatymo, Prokuratūros įstatymo, Tarnybos Lietuvos Respublikos prokuratūroje statuto, Moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-680. Buvo nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti R.Dovydėnienę ir A.Poplavskį. Skelbti spaudoje nuo 2001 06 01 iki 2001 06 07, ir svarstyti komitete 2001 06 13.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 3 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-691. Buvo nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A.Sysą ir V.Fiodorovą. Skelbti spaudoje nuo 2001 06 01 iki 2001 06 07, ir svarstyti komitete 2001 06 13.

Komitetas taip pat svarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 metų veiklos ataskaitą, ir pritarė jai bendru sutarimu.

Komiteto pirmininkas A.Melianas

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 14.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas