Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas pasveikino Rusijos Federacijos Dūmą ir jos Pirmininką Genadijų Selezniovą Nepriklausomybės dienos proga

2001 m. birželio 13 d.

Seimo Pirmininkas Arūras Paulauskas Lietuvos Respublikos Seimo ir savo vardu pasveikino Rusijos Federacijos Dūmos Pirmininką Genadijų Selezniovą ir Rusijos Federacijos Dūmą Nepriklausomybės dienos proga linkėdamas rusų tautai visokeriopos sėkmės.

Sveikinime taip pat rašoma: „Malonu pažymėti, kad Jūs išreiškėte pritarimą surengti trišalį susitikimą Kaliningrado srities klausimams aptarti. Esu įsitikinęs, kad mūsų iniciatyva taps tuo impulsu, kuris paskatins nuolatinius Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos parlamentarų susitikimus visapusio pasitikėjimo stiprinimui bei sėkmingam jų plėtojimui mūsų šalių ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo vardan, nes tai užtikrina mūsų žmonių gerovę“.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 13.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas