Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2001-06-13 dienos posėdį

 

1. Komiteto posėdyje, svarstant savivaldybių muziejų ir rajonų kultūros centrų problemas, dalyvavo kultūros viceministrė Ina Marčiulionytė, Lietuvos Respublikos savivaldybių muziejų direktorių bendrijos pirmininkė Vida Kanopkienė, kiti nacionalinių ir savivaldybių muziejų vadovai, Rajonų kultūros centrų asociacijos pirmininkė Iraida Skirpstienė, Lietuvos liaudies kultūros centro direktorius Juozas Mikutavičius. Buvo konstatuota, kad šios abi kultūros sritys turi bendrų problemų, iš kurių bene opiausia – kultūros įstaigų uždirbamų specialiųjų lėšų atgavimas, po to, kai jos 2002 m. sausio 1d. įsigaliojus naujai tvarkai bus pervedamos į valstybės biudžetą, galimybė jomis laisvai disponuoti, panaudojant jas skubiausioms, neatidėliotinoms šių įstaigų reikmėms. Taip pat labai svarbu pradėti kompiuterizuoti muziejus, sutvarkyti jų apsaugą, užtikrinti tinkamą eksponatų restauravimą. Buvo konstatuota šias įstaigas reguliuojančių teisės aktų stoka, taip pat galiojančių įstatymų tobulinimo būtinybė. Komiteto nariai išklausė kultūros viceministrės Inos Marčiulionytės informaciją apie tai, kokių priemonių ėmėsi Kultūros ministerija šioms spragoms užpildyti, - jau kelios darbo grupės rengia specialias programas: savivaldybių muziejų apsaugos, jų kompiuterizacijos, rajonų kultūros centrų optimizavimo, jų veiklos nuostatų. Pasigesta specialaus kultūros centrų veiklą reglamentuojančio įstatymo. Komitetas nusprendė suburti darbo grupę šiam įstatymui rengti, taip pat parengti Vietos savivaldos įstatymo pataisas, kurios padėtų išsaugoti Kultūros ministerijai galimybę vykdyti rajonų kultūros įstaigų veiklos priežiūrą.

2. Komitetas apsvarstė Seimo narės Janės Narvilienės įregistruotą pasiūlymą Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2000 metų veiklos ataskaitos” projektui. Nuspręsta pritarti šiam siūlymui ir jį įtraukus registruoti Nutarimo antrąjį projektą.
Naujausi pakeitimai - 2001 06 13.
Alfonsas Ramonas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas