Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas skatina Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos parlamentarus glaudžiau bendradarbiauti sprendžiant Kaliningrado srities klausimus

2001 m. birželio 13 d.

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas šiandien išsiuntė laišką Lenkijos Seimo Pirmininkui Macejui Plazynskiui, kuriame dar kartą išreiškė suinteresuotumą rengti trišalius Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos parlamentų atstovų susitikimus Kaliningrado srities klausimams spręsti.

Šiam sumanymui jau yra pritaręs ir Rusijos Dūmos vadovas Genadijus Selezniovas. Numatoma, kad pirmasis trijų šalių parlamentarų susitikimas įvyks Kaliningrade liepos mėnesio pradžioje.

“Lietuva priima įvairias susitikimų formas, kuriuose būtų aptariami Kaliningrado srities klausimai ir kuriuose būtų ieškoma visoms pusėms priimtinų jų sprendimo būdų Europos Sąjungos plėtros kontekste”, rašoma Seimo Pirmininko laiške.

Idėją rengti trišalius Lietuvos, Rusijos ir Lenkijos parlamentarų susitikimus Kaliningrado srities problemoms spręsti Lietuvos ir Lenkijos Seimų Pirmininkai iškėlė Artūro Paulausko vizito Lenkijoje vasario mėnesį metu.

“Esu įsitikinęs, kad mūsų iniciatyva taps impulsu, kuris paskatins nuolatinius Lietuvos, Lenkijos ir Rusijos parlamentarų susitikimus”, laiške Lenkijos parlamento vadovui rašo Seimo Pirmininkas.

Dvišalio bendradarbiavimo su Kaliningrado sritimi klausimus Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas aptarė šiandien įvykusiame susitikime su srities Dūmos Pirmininko Vladimiro Nikitino vadovaujama delegacija. Susitikime aptarti aktualiausi Lietuvos ir Kaliningrado srities bendradarbiavimo aspektai – vizų įvedimo, sienos su Rusija sutarties ratifikavimo, ekonominio bendradarbiavimo klausimai.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 06 13.
Vida Genovaitė Nacickaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2001 metai

LR Seimas