Lietuvos Respublikos Seimas

2001 06 11

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, birželio 11 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi trys klausimai: Seimo nutarimo “Dėl valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti kontroliuojamąsias prekes, ir valstybių, iš kurių draudžiama importuoti kontroliuojamąsias prekes, sąrašų patvirtinimo” 1 priedelio papildymo projektas, Vyriausybės veiklos ataskaitos aptarimas bei valstybės institucijų vaidmens A.Lazausko ekstradicijos byloje.

Su pirmuoju klausimu supažindino Robertas Rosinas, URM ESBO ir ginklų kontrolės skyriaus vedėjas bei Regimantas Jablonskas, URM Užsienio prekybos politikos skyriaus patarėjas. Ministerijos atstovai pripažino esą suinteresuoti strateginių prekių importo, tranzito ir eksporto tvarkos keitimu efektyvesne. Regimantas Jablonskas konstatavo, jog pastaroji tvarka bus pakeista tobulesne Seimui priėmus Ekonominių sankcijų įstatymą, kuris panaikins dabar egzistuojančius trūkumus. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Alvydas Medalinskas pasiūlė kuo skubiau Užsienio reikalų ministerijos atstovams peržiūrėti sąrašą valstybių, į kurias draudžiama eksportuoti strategines prekes ir ar jos atitinka JTO Saugumo Tarybos rezoliucijoje nurodytą valstybių sąrašą. Tokiu būdu, anot komiteto pirmininko, būtų atrištos rankos Lietuvos verslininkams, siekiantiems palaikyti prekybinius santykius su Siera Leone bei kitomis valstybėmis. Komiteto nariai šiuo klausimu priėmė sprendimą dėl būtinybės peržiūrėti platesnį prekybos kontekstą su trečiosiomis šalimis bei atkreipė dėmesį į tai, jog kol nebus priimtas Ekonominių sankcijų įstatymas, reikalingas automatinis JTO sankcijų panaikinimo ar įvedimo mechanizmo perkėlimas į Lietuvos nacionalinę teisę.

Antruoju klausimu buvo svarstoma Vyriausybės veiklos ataskaita, kurią pristatė Evaldas Ignatavičius, Užsienio reikalų viceministras, Romas Švedas, URM, Ekonomikos departamento direktorius, Valdemaras Sarapinas, Krašto apsaugos viceministras, Klaudijus Maniokas, Europos komiteto prie LRV generalinio direktoriaus pavaduotojas. Valstybės institucijų atstovai pateikė detalią ir informatyvią ataskaitą apie Vyriausybės programos įgyvendinimą šiose srityse bei atsakė į iškilusius Seimo narių klausimus. Po ilgų svarstymų Vyriausybės ataskaitai buvo pritarta septyniems Seimo nariams balsavus už, trims prieš bei vienam susilaikius.

Trečiasis posėdžio klausimas - valstybės institucijų vaidmens svarstymas A.Lazausko ekstradicijos byloje.

Generalinės prokuratūros poziciją šiuo klausimų pristatė Kęstutis Betingis, Generalinio prokuroro pavaduotojas, kuris atkreipė dėmesį į tai, jog Generalinė prokuratūra padarė viską, kad A.Lazausko ekstradicijos dokumentai laiku pasiektų Ispanijos kompetentingas teisėsaugos institucijas, nors pareigūnas pripažino, kad minėtų dokumentų lydraštyje nebuvo įrašo dėl reikalo skubos bei A.Lazausko pavardės.

Užsienio reikalų ministerijos poziciją pristatė Dainius Junevičius, URM Diplomatinės tarnybos generalinis inspektorius bei Artūras Žurauskas, URM Konsulinio departamento direktorius. Po ilgų diskusijų komiteto nariai bendru sutarimu priėmė sprendimą, jog atsakymai yra nepatenkinami ir nusprendė šį klausimą nukelti tolimesniam svarstymui kitai dienai bei į komiteto posėdį pakviesti Užsienio Reikalų ministrą Antaną Valionį, Ambasadorių Ispanijos Karalystėje Vytautą Antaną Dambravą.

 

 

 

 

Parengė D.Stankevičius
Naujausi pakeitimai - 2001 06 12.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas